Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


03. veebruar 2009
Kaitseministeeriumi poolt algatatud arendusprogrammi „Õhutõrje ja suurtükiväe (merele orienteeritud) laskmisvõimaluste ning mereväe väljaõppe läbiviimiseks võimalike asukohtade selgitamine” keskkonnamõju hindamise lõpparuannet tutvustatakse märtsis. Kaitseministeeriumi sooviks on keskkonnamõjude hindamise protsessi raames saada kvaliteetne, objektiivne ja võimalikult palju aspekte hõlmav aruanne, mis on lähtealuseks edasises otsustusprotsessis ja seepärast tellis täiendavad uuringud sotsiaal-majanduslikke mõjude, vibratsiooni ning olemasoleva infrastruktuuri kohta. Programmi eesmärgiks on analüüsida õhutõrje ja suurtükiväe merele orienteeritud laskmisvõimalusi ning võimalikke asukohti mereväe väljaõppeks. Arendusprogrammiga määratakse piirkonnad, kus on merele orienteeritud õppused võimalikud ning tingimused, mis on kohustuslikud järgida õppuste eel ja ajal. KSH eesmärgid on: 1) Hinnata ÕSMAAP-i rakendamisega eeldatavalt kaasnevat keskkonnamõju, sh Natura 2000 võrgustiku sidususele ning anda soovitusi negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks; 2) Teha ettepanekuid ÕSMAAP-i rakendamisega kaasneva võimaliku keskkonnakahju leevendamiseks ning sotsiaalse turvalisuse tagamiseks; 3) Tutvustada ÕSMAAP-i tulemusi huvipooltele ning saada neilt tagasisidet, mida omakorda arvestada KSH lõpparuande koostamisel. Merele avatud laskealade võimalike väljaõppealade asukohtadena kaardistati algselt Aseri, Juminda, Letipea, Rutja, Kõpu, Nõva Ristinina, Nõva Liivanina ja Sõmeri. Nendest Aseri ja Juminda on arendusprogrammi raames käesolevaks hetkeks kõrvale jäetud, kuid ülejäänute osas ei ole välistatud, et välja valitakse mitu asukohta ning õppusi hakatakse läbi viima rotatsiooni korras.

Objektiga seotud ettevõtted

*****
Briefcase
+372 626 2802 riigihange@envir.ee
Tellija
Briefcase
+372 717 0022 info@kaitseministeerium.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 620 4300 msi@msi.ttu.ee
Map-pin

Asukoht

ÜLE VABARIIGI, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil