Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustöödel. Muudetud pakkumuste tähtaega! Tähtaeg 25. august.

27. juuli 2017
Muudetud pakkumuste tähtaega!
OÜ Tõrva Veejõud kuulutab välja hanke FIDIC inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamiseks Tõrva linna Riiska piirkonna veemajandusprojekti projekteerimis-ehitustöödel. FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus Tõrva linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimise ja ehitamise projekteerimis-ehitustöödel.
Ehitustöövõtja, vastavalt ehitustööde töövõtu lepingule, teostab kõik vajalikud uuringud, koostab tööprojekti koos kõikide nõuetekohaste kooskõlastustega, koostab ehitusloa taotluse, rekonstrueerib vana ja ehitab välja uue vee- ja kanalisatsioonisüsteemi vastavalt koostatud projektile, tagab vee-ja kanalisatsioonisüsteemi toimimise heal tasemel, koostab teostusdokumentatsiooni, viib läbi vajaliku vee-ettevõtte töötajate koolituse. Tööde käigus rekonstrueeritakse 1,4 km veetorustikku koos 18 majaühendusega, rajatakse uut veetorustikku 0,5 km, rekonstrueeritakse 1,8 km kanalisatsioonitorustikku, rajatakse 0,6 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Rekonstrueeritakse üks puurkaev-pumpla survetõstepumplaks koos veereservuaariga. Taastatakse teekatted ja haljastus ning heakorrastatakse ehitusplatsid.
Teenuse osutamise periood on ehitustöövõtja töövõtu lepingu täitmise periood pluss mitte enam kui kaks kuud puudustest teatamise ajavahemikul (2 aastat).
Tööde kestus: 10 kuud.
Pakkumised esitada 25.08.2017 11:00.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+3727665310 rando@torva.ee
Map-pin

Asukoht

TÕRVA, VALGAMAA, Eesti
,TÕRVA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Omanikujärelevalve
Blueprint

Omadused

Tööde kestus 10 kuud
Esitamise tähtaeg 25. august 2017