Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


18. oktoober 2004
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Mustvee meistripiirkonnas Ida-Virumaal Avinurme vallas Kaevussaares Papastiku talu liitumisühenduse projekteerimiseks (Agne Kosk). Lisainformatsioon: Projektikood või liitumistellimuse nr.: 48439; Oracle kood L43143; Objekti ID 1212670 Tehnilised põhiandmed: Koostada elektrivarustuse tööprojekt vastavalt alljärgnevatele tingimustele: - Liitumispunkt tuleb krundi piirile paigaldatavale õhuliini mastile liitumiskilpi, objekti sisestuskaabli otstele. - Projekteerida Avinurme-Torma 10 kV fiidri visangusse nr.55-56 (ristub Kaevusaare alajaama F-1) uus mastalajaam trafoga 50kVA. - Rekonstrueerida 0, 4kV õhuliini kokku ca. 1, 0km. - Projekteerida uut 0, 4kV õhuliini ca. 0, 33km. - Liitujale näha ette liitumiskilp objekti 3x10A peakaitse ja 2-tariifse arvestussüsteemiga. - Näha ette võtta Kaevusaare alajaama neli tarbijat uue alajaama toitele. - Näha ette nõuetekohased maandusseaded. - Näha ette demonteerida Kaevusaare F-1 lõik nr.1-6. - Tööprojekti kõik eksemplarid anda üle arenguosakonnale hiljemalt 21.01.05. - Projekteerimise käigus kooskõlastada liinitrassid kõigi maaomanikega ja uute liinitrasside osas teha koostööd asjaõiguslepingute sõlmimiseks AS Elpec´i projektijuhi Ulvi Männama´ga (tel. 71 68 210) või Krista Ahman?iga (tel. 71 68 270). - Projekteerijal taotleda kohalikult omavalitsuselt ehitusluba ja väljastatud ehitusluba koos kõikide kinnistute asjaõiguslepingutega anda üle arendussektorile kolme tööpäeva jooksul peale ehitusloa väljastamist kohalike omavalitsuste poolt. Projekt kooskõlastada EE AS-I Jaotusvõrgu Tartu piirkonnaga ja teiste asjaosaliste ettevõtete ja maavaldajatega. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Riho Õunapuu poole, tel. 71 68 746, 51 29 827. Tellimuse täitmise tähtaeg: 04.02.2005 Lisatingimused: Mõõtekompleks peab vastama EE mõõtestandardile ja kohalikele lisanõuetele Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 25. oktoobrini kell 10.00 - 11.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2004 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 71 68 256 faks 71 68 200 ja e-post Kadri.Leopard@energia.ee, kontaktisik on Kadri Leopard ja telefonil 71 68 263, kontaktisik on Alo Ressaar.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Mustvee vald, JÕGEVAMAA, Eesti
,Mustvee vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil