Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. oktoober 2004
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud pakkumise Ida-Virumaal Alajõe vallas Uuskülas Tulika maaüsuse elektrivarustuse ja Jaama AJ 0,4 kV F-1 ja F-2 rekonstrueerimise projekti koostamiseks. Lisainformatsioon: 1. Projekteerida Jaama 10/0,4 kV KTP asemele tee äärde mastalalajaam trafoga 160/10 kVA-d läbi 10kV lahkkaitsmete, liigpingekaitseks kasutada metalloksiid pingepiirikuid. 2. Mastalaljaam siduda 0,4 KV õhuliinidega. 3. Jaama LP toide viia tagasi mööda 10 kV õhuliini maste (F-4 eraldi toitefiider). 4. Jaama 10/0,4 kV AJ F-2 rekonstrueerida õhukaabliga (EX) immutatud puitmastidel mastist 1-19 (~850m). 5. Igale sisestusmastile ehitada kordusmaandus 30 Oomi. 6. 0,4 kV F-1 rekonstrueerida õhukaabliga EX (~600m), mastid 1,2,3,4,12,13,14 välja vahetada immutatud puitmastide vastu. 7. F-1 ja F-2 esimestesse mastidesse projekteerida maanduste ühendamise kohad. 8. Alajõe Kuningaküla F-1003 masti nr. 198 projekteerida mastalajaam trafoga 50/10 kVA. 9. Mastaljaamale ehitada maanduskontuur 10 Oomi ja projekteerida 2 väljuvat 0,4 kV õhuliini fiidrit lülititega Sz152 , mis siduda Jaama F-2-ga olemasolevas mastis nr.37 ( Jaama 0,4 kV võrguskeem). 10.Jaama olemasolev KTP , 0,4 kV mastid Jaama LP-ni ja õhuliin mastide 19-25 vahel demonteerida. 11.Olemasolevasse masti nr. 25 (Jaama 0,4 kV võrguskeemil ) paigaldada tõmmits. 12.Projekt kooskõlastada AS ELPEC-i maatenuste esindajaga (Malle Vool tel.71 56 032), Virumaa piirkonna käidu- (Juhan Linnas tel.71 56 073) ja mõõtesektoriga (Aare Martinson tel.71 56 069), ning kõigi teiste asjaomaste organisatsioonide ja maavaldajatega. 13.GEO alus 1:2000 1. Projekteerida Silbeti puhkebaasi KTP vahetus mastalajaama vastu trafoga 160/10 kVA läbi 10 kV lahkaitsmete ja 0,4 kV vinnaklülitite, alajaamale maanduskontuur 4 Oomi. 2. Uuest alajaamast projekteerida uus 0,4 kV fiider F-3 mööda 10kV ÕL maste mastini 76 ja sealt edasi olemasoleva mastini nr.28 (Uusküla AJ 0,4 kV F-4 mast) immutatud puitmastidel õhukaabliga. 3. Mastalajaam siduda olemasolevate 0,4 kV F-1 -ga (puhkebaasi LK 3x100A)ja F-2 -ga. 4. Alajaama sulavkaitsmed valida vastavalt lühisvooludele liini lõpus. 5. Uusküla AJ 0,4 kV õhuliini lõik mastide 15 ja 16 vahel demonteerida. 6. Masti nr.28 paigaldada liitumiskilp peakaitsmega 3x25A ja kordusmaandus 30 Oomi. 7. Projekt kooskõlastada AS ELPEC-i maatenuste esindajaga (Malle Vool tel.71 56 032), Virumaa piirkonna käidu- (Juhan Linnas tel.71 56 073) ja mõõtesektoriga (Aare Martinson tel.71 56 069), ning kõigi teiste asjaomaste organisatsioonide ja maavaldajatega. 8. GEO alus 1:2000 Hankelepingu täitmise tähtaeg on 20. detsember 2004. Pakkumise kutsedokumente saab 7. oktoobrini 2004 AS Eesti Energia Jaotusvõrk Virumaa piirkond Sompa 36, 41533 Jõhvi, tuba 214. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 8. oktoober 2004 kell 10.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk Virumaa piirkond Sompa 36, 41533 Jõhvi, tuba 214. Täiendav info telefonil 71 56 017, faks 71 56 000 ja e-post Tonu.Venig@energia.ee, kontaktisik on Tõnu Venig ja telefonil 71 56 054, kontaktisik on Tiit Eelma.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 6017
Map-pin

Asukoht

Uusküla, Alutaguse vald, IDA-VIRUMAA, Eesti
,Uusküla, Alutaguse vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil