Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


23. detsember 2005
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud "Riigivara võõrandamise korraga" ning tulenevalt Keskkonnaministri 29.11.2005 käskkirjadega nr 1659, nr 1658 langetatud riigivara müügi otsustest avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate järgmiste kinnisasjade müügi: 1. Jõgeva maakonnas Kasepää vallas Tiheda külas asuv Lapimaa kinnistu (katastritunnus 65701:002:0399, pindala 3400 m², sihtotstarve maatulundusmaa), enampakkumise alghind 51 000 krooni, tagatisraha 5100 krooni; 2. Jõgeva maakonnas Kasepää vallas Tiheda külas asuv Lepamaa kinnistu (katastritunnus 65701:002:0401, pindala 2206 m², sihtotstarve maatulundusmaa), enampakkumise alghind 33 100 krooni, tagatisraha 3300 krooni; 3. Jõgeva maakonnas Mustvee linnas Liiva tn 16 asuv kinnistu (katastritunnus 48501:009:0016, pindala 1822 m², sihtotstarve elamumaamaa), enampakkumise alghind 63 800 krooni, tagatisraha 6300 krooni; 4. Jõgeva maakonnas Mustvee linnas Raudtee 4a asuv kinnistu (katastritunnus 48501:006:0028, pindala 2196 m², sihtotstarve elamumaa), enampakkumise alghind 76 900 krooni, tagatisraha 7600 krooni; 5. Jõgeva maakonnas Mustvee linnas Raudtee 4b asuv kinnistu (katastritunnus 48501:006:0044, pindala 2025 m², sihtotstarve elamumaa), enampakkumise alghind 70 900 krooni, tagatisraha 7000 krooni. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 10. jaanuariks 2006 hiljemalt kl 11.00 aadressil Maa-amet, Taara pst 2, 51005 Tartu. Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; •objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 10. jaanuaril 2006 kell 11.15 Tartus Taara pst 2, Maa-ameti III korruse nõupidamiste saalis ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 1. avaldust müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel; (Avalduse vorm ( - 27 Kb, 19.12.2005 )) 2. pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; 3. numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; 4. pakkumise tegemise kuupäeva; 5. pakkumise esitaja allkirja; 6. tõendit tagatisraha tasumise kohta; 7. juriidilise või füüsilise isiku esindaja volitusi tõendavat dokumenti; 8. juriidilised isikud peavad lisama äriregistri väljavõtte. Enampakkumises osalemise avaldus peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses nimetatud tingimustel ning panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 10. jaanuariks 2006 kella 10.00 Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks ..........(müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Kogu müügihind tuleb tasuda hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks müüja poolt näidatud arveldusarvele. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Enampakkumise läbiviimise korra ja enampakkumisel olevate kinnistute kohta saab täiendavat informatsiooni (sh on võimalik tutvuda ka asukohaga kaardil) Maa-ameti kodulehelt (www.maaamet.ee) või telefonidel 738 5126, 738 5118.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

JÕGEVAMAA, Eesti
,Eesti