Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering korterelamute ehitamiseks.

12. mai 2016
12.-26.05.16 Rohu tn, Liblika tn, Ehitajate tee ja Tähe tn pikenduse vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Tegemist on suuremas osas hoonestamata, jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. Detailplaneeringuga on planeeringuala jagatud kokku 16 krun-diks. Alal säilib olemasolevas suuruses, 107 m², elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa krunt. Kinnistamata maast planeeritakse kaheksa korterelamumaa, neli tee- ja tänavamaa-ala krunti ning kolm virgestusmaa krunti.
Elamumaa kruntidele võib rajada ühe hoone suurima lubatud kõrgusega 12 m arvestatuna antud hoonet ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast. Suurim lubatud maa-pealne korruselisus on kolm korrust, lubatud on rajada üks maa-alune korrus. Erineva suurusega korter-elamumaa kruntidele määratud täiseehituse protsent on kavandatud vahemikus 26-32%.
Juurdepääsud moodustatud kruntidele on planeeritud Liblika ja Rohu tänavatelt ning neljalt planeeritavalt tee ja tänava maa krundilt, millest üks on kvartalit läbiv. Virgestusmaa krundid on ette nähtud elamu-piirkonna liigendamiseks ja täiendava haljastusmahu saavutamiseks ning laiema piirkonna teenindamiseks rekreatsioonialana.
Piirkonna kruntide kasutamise sihtotstarveteks on määratud korter-elamumaa, tee ja tänava maa, elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa, virgestusmaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele pla-neeringuala maa-kasutuse juhtotstarbele korruselamumaa, transpordi-maa, tootmismaa ja üldmaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuses ja Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Selle aja jooksul võib esitada kirjalikke arvamusi ja seisukohti planeeringu lahenduse kohta kohapeal, saata posti teel aadressile Suur-Sepa 16, 800698 Pärnu või e-postile infospetsialistid@lv.parnu.ee
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu tellija
Briefcase
+372 443 1405 epp@lv.parnu.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 445 9810 pekep@pekep.ee
Map-pin

Asukoht

PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 12.-26.05.2016