Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


05. september 2005
Viljandi Linnavalitsus müüb raha eest avalikul kirjalikul enampakkumisel: hoonestamata, kolmandate isikute õigustega koormamata kinnistu Viljandis, Tallinna tn.17, (kinnistu nr.18379, katastritunnus 89715:001:0009, pindala 227m², maakasutuse sihtotstarve ärimaa). Objekt müüakse avaliku kirjaliku enampakkumise korras alghinnaga 150 000 krooni. Enampakkumise võitjal tuleb oma tegevuses lähtuda kehtivast Viljandi Linnavalitsuse 29.09.2003 korraldusega nr.711 kinnitatud detailplaneeringust ning arvestada Viljandi Linnavalitsuse 13.06.2005 korraldusega nr.472 kehtestatud ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimustega. Objekt müüakse raha eest, järelmaksu ei rakendata. Enampakkumise osavõtutasu on 2000 krooni ja tagatisraha 10 % alghinnast, mis peavad olema laekunud Viljandi Linnavalitsuse arvele nr.10302005455005 Eesti Ühispank hiljemalt 5.september 2005.a. Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga "Tallinna tn.17" varustatult Viljandi Linnavalitsusse (Linnu tn.2, I korrus, sekretärile) hiljemalt 06.september 2005 kella 15.00-ks. Pakkumine peab olema sõnade ja numbritega väljendatud pakkumise summa eesti keeles ja eesti kroonides. Pakkumises peavad olema pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, juriidilistel isikutel põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks, vajadusel volitusi tõendav dokument, arvelduskonto number, kontakttelefon ning dokumendid osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta. Pakkumine peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks esitatud tingimustel, pakkumise esitamise kuupäeva ning esitaja allkirja. Iga pakkuja võib teha ainult ühe pakkumise. Notariaalne müügileping sõlmitakse 2 (kahe) kuu jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist. Lepingu sõlmimise kulud tasub ostja. Ostuhind tuleb tasuda enne müügilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Viljandi Linnavalitsuse arveldusarvele. Võitjal arvestatakse tagatisraha ostuhinna sisse, teistele osavõtjatele see tagastatakse. Enampakkumise komisjon avab pakkumised 6.septembril 2005.a. kell 15 10. Pakkujatel on õigus pakkumiste avamisel osaleda. Kinnistu müüakse Viljandi Linnavolikogu 30.06.2005 otsuse nr.256 alusel vastavalt Viljandi Linnavolikogu 25.05.2001 määruse nr 77 "Viljandi linnavara võõrandamise korrale" (KO 2001, 54, 1062).
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 435 4710 viljandi@viljandi.ee
Map-pin

Asukoht

Tallinna 17
VILJANDI, VILJANDIMAA, Eesti
Tallinna 17 VILJANDI, Eesti
Blueprint

Omadused

Kinnistu pind 227 m²
Esitamise tähtaeg 6. sept 2005