Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


24. märts 2008
Rõngu valla üldplaneeringu avalik väljapanek ning samaaegselt toimuv planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub 10. märtsist 2008 – 07. aprillini 2008 Rõngu Vallavalitsuse kantseleis tööpäeviti kl 09:00-16:00, kontaktisik Tarmo Ruder, tel 731 4487, tarmo@rongu.ee Üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 16. aprillil 2008. a algusega kl 16:00 Rõngu Rahvamajas. Rõngu valla üldplaneeringuga kavandatakse valla ruumilise arengu põhimõtted, täpsustatakse ehitustegevus tiheasustusaladel ja väärtusliku kultuurmaastikuga aladel ning antakse võimalus elamuehitamiseks hajaasustuse põhimõttel ka maatulundusmaale. Üldplaneeringuga määratakse detailplaneeringute koostamise vajadus ning kehtestatud üldplaneering on aluseks detailplaneeringutele. Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate võimalike oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning negatiivsetele mõjudele vajalike leevendavate meetmete väljapakkumine. Riigipiiriülest keskkonnamõju Rõngu valla üldplaneeringu koostamise ja ellu viimisega ei kaasne. Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi üldplaneeringu ja KSH aruande kohta saab kirjalikult esitada Rõngu Vallavalitsusele (Valga mnt 6A, Rõngu alevik, 61001 Tartumaa või rongu@rongu.ee) kuni 07. aprillini 2008. a.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Rõngu Vallavalitsus , Rõngu, Elva vald
+372 731 4480 rongu@rongu.ee
Planeerimine
Briefcase
+372 740 9800 hendrikson@hendrikson.ee
Map-pin

Asukoht

Elva vald, TARTUMAA, Eesti
,Elva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 164 km²