Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


27. märts 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Näru fiider 4 (J65136) ja Valgu fiider 1 (J65139) alajaama pingeprobleemi lahendamiseks. Lisainfo: Tööp. nr-d: 08-RJ-29-1 OÜ Elekman ja nr.08-RJ-29-2 OÜ Elekman. Eh luba nr.5186.Mastalajaamade ehitamine 2 tk (trafodega 10/0.4 kV 50 kVA yzn 2 tk, tellib OÜ Jaotusvõrk), uue SAX-50 õhuliini ehitamine 282 m, AMKA-25 40 m, AMKA-35 44 m, AMKA-50 454 m, AMKA-70 1076 m, madalpingemastide vahetamine/paigaldamine 27 tk, demonteerimis- ja utiliseerimistööd vastavalt projektile. 26.05.2009 490 000,00 kr Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldajaga kellega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Arnaki AJ kaoarvesti ACE3000 hangib ehitaja. Kõik toodud pikkused on trassipikkused. Käidukorraldaja: Vello Tanseri/RAPLA/JV/Energia Telefon: 71 50 583; 51 18 249. Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 454 M; Õhuliini kaabel 35 mm2 04 liinile 44 M; Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 40 M; Õhuliini mastid kl II 04-liinile 27 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 5 tk; Tugi 0,4 liinile 1 tk; Tõmmits 04-liinile 10 tk; Õhuliini kaabel 70 mm2 04 liinile 1076 M; Tõmmits Kp-liinile 7 tk; Mastalajaama ehitamine I postil 2 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 1780 M; Demontaaztööd- õhuliini post 39 tk; Traavers koos isolaatoritega 6 tk; Alajaama mõõte-jaotuskilbi paigaldus 1 tk; Kordusmaandus KP osas 2 tk; Kordusmaandus 0,4 osas 9 tk; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 2 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 1132 M; Demontaaz olemasoleva 0,4 masti asendamisel 20 tk; Trafo paigaldus mastalajaamas 2 tk; Õhuliini kaabel 50mm2 KP (liin) 282 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 26. mai 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 1. aprill 2009 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju 3. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

RAPLAMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 1. apr 2009
Teostamise tähtaeg 26. mai 2009