Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


23. juuli 2007
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud "Riigivara võõrandamise korraga" ning tulenevalt alljärgnevate Keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1. 25.05.2006 käskkiri nr 626 - Harju maakonnas Jõelähtme vallas Uusküla külas asuva AÜ Paala 46A kinnistu (katastritunnus 24504:010:0012, pindala 2387 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine kolmandal enampakkumisel, alghinnaga 477 400 krooni, tagatisraha 47 700 krooni; 2. 21.06.2007 käskkiri nr 766 - Harju maakonnas Rae vallas Peetri külas asuva Tähnase tn 3 kinnistu (katastritunnus 65301:001:2032, pindala 1031 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 1 031 000 krooni, tagatisraha 103 100 krooni; 3. 21.06.2007 käskkiri nr 766 - Harju maakonnas Rae vallas Peetri külas asuva Tähnase tn 5 kinnistu (katastritunnus 65301:001:2033, pindala 1049 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 1 049 000 krooni, tagatisraha 104 900 krooni; 4. 11.06.2007 käskkiri nr 703 - Harju maakonnas Tallinna linnas asuva Ronga tn 5 kinnistu (katastritunnus 78407:701:0248, pindala 1674 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 3 348 000 krooni, tagatisraha 334 800 krooni; 5. 26.05.2006 käskkiri nr 634 - Harju maakonnas Tallinna linnas asuva Sõbra tn 3 kinnistu (katastritunnus 78404:407:0042, pindala 221 m2, sihtotstarve elamumaa) müümine neljandal enampakkumisel, alghinnaga 73 000 krooni, tagatisraha 7300 krooni; 6. 01.03.2007 käskkiri nr 238 - Harju maakonnas Tallinna linnas asuva Tehnika tn 55A/Roopa tn 23B kinnistu (katastritunnus 78401:108:2780, pindala 1387 m2, sihtotstarve elamu- ja ärimaa) müümine kolmandal enampakkumisel, alghinnaga 5 250 000 krooni, tagatisraha 525 000 krooni; 7 . 25.05.2006 käskkiri nr 626 - Lääne maakonnas Taebla vallas Palivere alevikus asuva Haapsalu mnt 6B kinnistu (katastritunnus 77601:004:0036, pindala 1968 m2, sihtotstarve väikeelamumaa) müümine teistkordsel enampakkumisel, alghinnaga 59 000 krooni, tagatisraha 5900 krooni. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 08. augustiks 2007 hiljemalt kl 12-ks aadressil Maa-amet, Mustamäe tee 51 , 10602 Tallinn . Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; •objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 08. augustil 2007 kell 12.15 Tallinnas Mustamäe tee 51, Maa-ameti II korruse nõupidamiste saalis (ruum nr 207) ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama : 1) Avaldust (avalduse vorm ( - 32 Kb, 16.04.2007 )) • nõustumine enampakkumises osalemiseks ja müüdava vara ostmiseks enampakkumise teates kehtestatud tingimustel; • pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; • numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; • panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada; • pakkumise tegemise kuupäeva; • pakkumise esitaja allkirja; 2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; 3) füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitusi tõendav dokument (äriregistri väljavõte ja vajadusel volitus). Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 08. augustiks 2007 kella 11.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks .......................................(müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Täiendavate küsimuste korral helistada telefonidel 6750 129 ja 6750 126.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
,Eesti