Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


03. oktoober 2005
SA Pärnu Haigla MÜÜB AVALIKUL KIRJALIKUL ENAMPAKKUMISEL Pärnus Kase tn 1 asuva hoonestamata kinnistu raha eest alghinnaga 300 000 krooni. Enampakkumise korraldab Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ. Kinnistu asukohaga Kase tn 1, Pärnu on registreeritud Pärnu Maakohtu Kinnistusosakonna Pärnu linna kinnistusjaoskonna kinnistusregistri registriosas nr 1005, katastritunnus 62505:048:1440, pindala 2028 m², maakasutuse sihtotstarve tootmishoonete maa. Tagatisraha 10 % alghinnast ehk 30 000 kr. Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus ja eesti keeles Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ kontorisse aadressil Kuninga tn 36, 80014 Pärnu, hiljemalt 03. novembriks 2005 kl 12.00-ks. Ümbrikule peab olema märgitud märksõna "Kase". Tähtajaks mittelaekunud pakkumisi ei arvestata ja need tagastatakse pakkujale avamatuna. Pakkumised avatakse 03. novembril 2005 kl 12.15 Kinnisvaraekspert Pärnu OÜ ruumides aadressil Kuninga tn 36, Pärnu. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente: ? pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, postiaadress ja kontakttelefon; ? pakkuja avaldus, juriidilise isiku puhul pädeva organi otsus osta kinnisasi pakkumisel kehtestatud tingimustel; ? juriidilise isiku puhul pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks, kinnisasja ostmiseks ning esindajale volituse andmiseks; ? juriidilise isiku puhul äriregistri poolt mitte varem kui 15 kalendripäeva enne pakkumise toimumist väljastatud ja registripidaja poolt originaalpitseriga tõestatud elektroonilise registrikaardi väljatrükk, füüsilise isiku puhul notariaalselt tõestatud väljavõte passist; ? panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; ? sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma Eesti kroonides. Juhul kui sõnade ja numbritega kirjutatud summad erinevad teineteisest, loetakse pakutavaks sõnadega kirjutatu; ? pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja või pakkuja seadusliku esindaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku volitatud esindaja puhul notariaalselt tõestatud volikiri ning volitatud isiku allkiri; ? arvelduskonto number, arvelduskonto valdaja ja panga nimi kuhu tagastada pakkumises mittevõitnud pakkujale tagatisraha. Tagatisraha peab olema tasutud OÜ Kinnisvaraekspert Pärnu arvelduskontole nr. 10220037787014 (IBAN: EE671010220037787014) Eesti Ühispangas (SWIFT: EEUHEE2X). Makstud tagatisraha võetakse arvesse tasaarveldusena parima pakkuja poolt ostuhinna lõplikul tasumisel. Kogu ostuhind kuulub tasumisele notariaalse müügilepingu sõlmimisele eelnevaks päevaks. Kõik müügilepingu sõlmimise ja kinnisomandi üleandmisega seotud kulud kannab ostja. Pakkumiste nõuetele vastavuse kontrollimine, parima pakkumise välja selgitamine ja notariaalse müügilepingu sõlmimine toimub "SA Pärnu Haigla omandis oleva Kase tn 1, Pärnu kinnistu võõrandamiseks läbiviidava avaliku enampakkumise läbiviimise protseduurireeglid" kohaselt. Enne pakkumise esitamist on pakkuja kohustatud pakkumise korraldajalt välja võtma pakkumistingimusi käsitleva dokumentatsiooni. Pakkumistingimusi käsitleva dokumentatsiooni väljavõtmiseks pöörduda OÜ Kinnisvaraekspert Pärnu kontorisse Kuninga tn 36, Pärnu tööpäevadel kl 10.00?15.00. Objektiga tutvumiseks eelnevalt kokku leppida tel 442 0700 või 505 8832 (Janno Peterson).

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
+372 444 3064 parnu@kve.ee
Map-pin

Asukoht

Kase 1
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Kase 1,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 3. nov 2005