Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


10. mai 2004
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tallinnas Sirbi 9e alajaama ning kaabelliinide ehitamiseks. Lisainformatsioon: komplektalajaam trafoga 250 kVA, 6 kV kaablit 0, 255 km, 0, 4 kV kaablit 1, 915 km, transiitkilp 32 tk, liitumiskilp 1 tk. NB! Alajaam ja jõutrafod, transiit- ja liitumiskilbid hanke mahtu ei kuulu! Pakkumise garantii: Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 50 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 60 päeva. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist. NB! Garantii (pakkumise tagatis) summat mitte kanda EE arveldusarvele. NB! Töövõtja hangib kõik ehituse alustamiseks ja objekti Tellijale üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused. Omaniku järelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja! Hankelepingu täitmise tähtaeg on 23. juuli 2004. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 6. kuni 13. maini 2004 kell 10.00- 12.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 103. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise kutse dokumentide eest tasuda 100 krooni AS Eesti Energia a/a 221002155774 Hansapangas. Pakkumiste esitamise tähtaeg 14. mai 2004 kell 10.45 tuba 103. Täiendav info telefonil 71 54 256, faks 71 54 602, e-post ahto-aivar.parn@energia.ee , kontaktisik on Ahto-Aivar Pärn ja telefonil 71 54 355, kontaktisik on Peeter Schultz.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

Sirbi 9e
TALLINN, Eesti
Sirbi 9e,Eesti