Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


10. mai 2004
Põhivõrk OÜ kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumise Tõnismäe alajaama 110 kV kaablite projekteerimisele,ostmisele, paigaldamisele ja ühendamisele alajaamadega. Hankesse kuulub 110 kV plastkaabli tarne koos kaabli projekteerimise, paigaldamise ja Tõnismäe, Endla ning Elektrijaama 110 kV alajaamadesse ühendamisega. Kaabelliini trasside pikkused : Tõnismäe - Endla 1,5 km, Tõnismäe - Elektrijaama 2,5 km. Nõutavad tagatised ja garantiid: pakkumise tagatis 75000 krooni. Lepingu teostuse tagatis 10 % lepingu maksumusest, Lepingujärgne garantii 2 aastat, garantiiaegne tagatis 2% lepingu maksumusest. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks: 1.Taotleja peab olema maksevõimeline, tema vara ei tohi olla sekvesteeritud ja tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust ? esitada pakkumisele eelneva kolme viimase majandusaasta auditeeritud bilanss ja kasumiaruanne. 2.Taotleja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas - esitada andmed taotleja poolt viimasel kolmel aastal kalendriaastal oma töötajatele maksutud tasudelt sotsiaalmaksu või oma asukohamaa sotsiaalkindlustusmaksu suuruse kohta ja kirjalik nõusolek vastava järelpärimise tegemiseks Maksuametile või muule õiguspädevale institutsioonile. 3.Taotleja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud ? ? esitada taotleja kinnitus, et ta on viimasel kolmel aastal nõuetekohaselt täitnud kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud lepingud. Pakkujale esitatavad nõuded äri- või erialases registris registreerituse kohta ja nõutavad dokumendid: 1.Taotleja peab olema registreeritud nende asukohamaa seaduse kohaselt äriregistris või erialases registris või olema andnud vastava ametivande ? esitada väljavõte äriregistrist või erialasest registrist või kinnistus vastava ametivande andmise kohta. Eestis registreeritud ettevõtja peab esitama Äriregistri B-kaardi koopia, mis ei ole vanem kui 15 päeva; 2.Taotleja, kelle asukoht on Eestis peab omama hanke teostamiseks vajalikku RETTERi registreeringut (sh tööstus, elektritöö teostaja) - esitada vastava registreeringu väljavõte või number. Taotleja, kelle asukoht ei ole Eestis peab olema RETTERIS registreeritud hiljemalt pakkumise esitamise ajaks. Pakkuja majanduslikule seisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: 1.Taotleja aastakäive peab olema vähemalt 15 milj. krooni (eeldatav projekti maht) - esitada pakkumisele eelneva kolme viimase majandusaasta auditeeritud kasumiaruanne. 2.Taotlejal peab olema omakapital vähemalt 10 MEEK (kümme miljonit krooni) - esitada pakkumisele eelneva kolme viimase majandusaasta auditeeritud bilanss. Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: 1. Taotlejal peab olema projekteerija(d), kes on projekteerinud 110 kV kaableid. Esitada: - projekteerijate CV-d, keda taotleja kavatseb 110 kV projekteerimisel kasutada ja milliseid 110 kV projekte on nad varem teinud. Juhul kui projekteerija pole taotlejaga töölepingulistes suhetes, esitada projekteerijaga sõlmitud kirjalik kokkulepe (võib olla ka eellepingu vormis). 2. Taotlejal peavad olema kaabli paigalduse ja kaablimuhvide teostajad, kes on teostanud 110 kV kaablite paigaldust ja kaablvimuhvide montaaži. Esitada - andmed (s.h CV-d) tehniliste töötajate ja /või allhankijate kohta, keda taotleja kavatseb hanke läbiviimisel kasutada, sealhulgas esitada voodiagrammina projekti läbiviimise organisatsioon näidates ära keda taotleja kavatseb kasutada: 1. kaabli projekteerimisel 2. kaabli paigaldusel ja muhvide montaažil Allhankijate kasutamisel esitada kirjalik kokkulepe allhanke teostamise kohta (võib olla ka eellepingu vormis). 3. Taotlejal peab olema vähemalt üks A-pädevusega elektritöid juhtiv isik. Esitada seda tõendav dokument ja CV. Taotleja, kelle asukoht ei ole Eestis esitab kinnituse ja võimalusel dokumendid, mis tõendavad, et elektritöid juhtival isikul on olemas pädevus, mis vastab A-pädevusele. 4. Taotlejal peab olema vähemalt üks projektijuht, kes on juhtinud 110 kV või kõrgema pingega projekti. Esitada projektijuhi CV ning kirjalik kokkulepe ja tema poolt realiseeritud projektide kirjeldused. 5. Taotleja peab omama ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteemi. Esitada informatsioon ISO 9001 ja ISO 14001 juurutamise kohta ettevõttes. Muu informatsioon: kui taotleja on sel aastal seoses mõne eelmise hankega esitanud nõutud dokumendid/ informatsiooni, ei ole neid uuesti vaja esitada, piisab ainult viitest sellele. Pakkumise kutse dokumente väljastab Põhivõrk OÜ. Dokumentide eest tasuda 300 krooni OÜ Põhivõrk arvelduskontole 221024551314. Taotlused esitada hiljemalt 16. juuni 2004 kell 10.00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 1222 info@elering.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elektrivarustus
Blueprint

Omadused

Taotluste tähtaeg 16. juuni 2004
Teostamise tähtaeg 31. aug 2004