Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


12. juuli 2004
Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja avatud pakkumise Kohtla-Järve linna hoonete lammutamisele. Eesmärk on Kohtla-Järve linna loodusliku fooni taastamine ja füüsilise elukeskkonna parandamine hüljatud hoonete lammutamise ja jääkreostuse likvideerimise kaudu. Riigihanke ulatus: Töid tuleb teostada alljärgnevas ulatuses ja järjekorras: 1 Projekteerimise osas: 1.1 Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil asuva püsijäätmete käitluskoha tehnilise projekti koostamine ja selle kooskõlastus nõutavate instantsidega; 1.2 Keskkonnamõjude hindamine; 1.3 Projekti Ostjale üleandmise-vastuvõtu akti vormistamine; 2. Järve, Ahtme, Sompa, Oru, Kukruse linnaosades asuvate hoonete lammutustööde osas: 2.1 Lammutusprojekti koostamine ja kooskõlastus; 2.2. Lammutatavate majade juurde kuuluvate kommunikatsioonide (elekter, vesi, kanalisatsioon, gaas jne.) kontrollimine, vajadusel lahtiühendamine ja demontaaž, säilitades ühenduskohtadest edasiulatuvate kommunikatsioonide ja sõlmede terviklikkuse (korrasoleku); 2.3. Majade lammutamine; 2.4. Demonteeritud elementide ja prahi vms. pealelaadimine, transportimine ning ladestuskohtadesse paigutamine; 2.5. Võimalike keskkonnaohtlike jäätmete ja mürkainete nõuetekohane koristamine, pealelaadimine, transport ja ladestamine; 2.6 Ümbruse korrastamine (sh. juurdesõiduteed) ja pinnase tasandamine; 2.7 Haljastus; 2.8 Tööde nõuetekohane üleandmine ja dokumentide vormistamine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Ostja teavitab uuendatava hankelepingu sõlmimise võimalusest käesoleva riigihanke konkursi võitnud firmaga analoogsete teenuste tellimiseks juhul, kui Ostja saab omama vajalikke rahalisi vahendeid ning varem sõlmitud (st. käesoleva riigihanke konkursi) hankelepingu sõlmimisest ei ole möödunud rohkem kui kolm aastat. Pakkumiste tagatiseks on 20 000 krooni. Tagatise olemasolu tõendatakse pakkumise dokumentides sisalduva krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga või rahasumma deponeerimisega ostja arvelduskontole nr 1120110293 Hanapank kood 767. Lepingu täitmise tähtaeg on 90 päeva alates hankelepingu sõlmimisest. Pakkumise kutse dokumente väljastab Kohtla-Järve Linnavalitsus peale dokumentide eest summa 350 krooni tasumist Ostja arveldusarvele Nr. 1120110293 Hansapank kood 767 maksekviitungi ettenäitamisel. Pakkumised esitada hiljemalt 5. august 2004 kell 11.00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 337 8500 linnavalitsus@kjlv.ee
Map-pin

Asukoht

KOHTLA-JÄRVE, IDA-VIRUMAA, Eesti
,KOHTLA-JÄRVE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Projekteerimine
  • Lammutus-, lõhkamistööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 5. aug 2004
Teostamise tähtaeg 90 päeva
Hooneid/rajatisi ~ 40
Tööde maksumus ~ 3 mln