Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul keskkonnamõju hindamise aruanne maagaasitorustiku rajamiseks.

12. mai 2015
Balticconnector’i, Soome ja Eesti vahelise maagaasitorustiku keskkonnamõju hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu.
KMH läbiviimise eesmärk on välja selgitada kavandatava tegevusega eeldatav kaasnev negatiivne keskkonnamõju ning võimalused selle vältimiseks või leevendamiseks.
Hoonestusloa andmise ja torujuhtme rajamise või hoonestusloa andmata jätmise otsustaja on Vabariigi Valitsus, hoonestusloa menetleja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.
Projekti arendaja on Gasum Oy ja Entec Eesti OÜ
KMH aruande avalik väljapanek toimub 11.05-07.07.2015. a ning sel ajal on võimalik materjalidega tutvuda:
- Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Harju 11, 15072 Tallinn ja kodulehel  www.mkm.ee/teated);
- Paldiski Linnavalitsuses (Rae tn 38, 76806 Paldiski ja kodulehel;
- Keskkonnaministeeriumis (Narva mnt 7a, 15172 Tallinn ja kodulehel http://www.envir.ee/et/kmh-piiriulene-hindamine);
- Gasum Oy kodulehel: http://www.balticconnector.fi;
- ASi EG Võrguteenus kodulehel http://www.egvorguteenus.ee/kasulikku/balticconnector.
KMH aruande avaliku arutelu toimumise aeg ja koht:
Torujuhtme projekti KMH aruande avalikud arutelud toimuvad 11.08.2015. a algusega kell 17:00 Paldiski Vene Põhikoolis (Peetri 26, 76805 Paldiski) ja 12.08.2015. a algusega kell 17:00 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis (Harju 11, 15072 Tallinn, aatriumi saalis).
Arvamusi, ettepanekuid ja vastuväiteid KMH aruande osas on võimalik esitada veel ka KMH aruande avalikel aruteludel.
Avaliku arutelu eeldatav päevakava:
1. Sissejuhatus.
2. Projekti tutvustus, sh tehniline kirjeldus.
3. KMH aruande tutvustus.
4. Küsimused, arutelu.
Kavandatud tegevuse lühikirjeldus ja eesmärk:
Torujuhe rajatakse Soome lahte ning see ühendab Soome ja Eesti gaasi ülekandesüsteemid. Torujuhtme rajamise eesmärk on riikide maagaasi tarnimise valikuvõimaluste, varustuskindluse ja gaasi regionaalse kättesaadavuse parandamine, samuti energiaülekannete töökindluse tagamine erinevate olukordade tarbeks nii Soomes kui ka Balti riikides. Kuna torujuhe läbib ka Soome majandusvööndit ja territoriaalvett, siis on Eesti ja Soome piiriülese keskkonnamõju hindamise konventsiooni (ehk Espoo konventsiooni) kohaselt nii päritolu- kui ka mõjutatav pool.
Eestis jõuab torujuhe maale Pakri poolsaarel Paldiski linna territooriumil (sobivateks kohtadeks on Kersalu või Pakrineeme). Soomes jõuab torujuhe maale Inkoos.
Avamere torujuhtme asukoha ja marsruudi määramisel võeti arvesse torujuhtme pikkust, külgnevaid alasid, laevateid, riigikaitse aspekte, ankurdusalasid, geofüüsilisi tegureid ja merepõhja omadusi. Samuti arvestati olemasolevate gaasivarustussüsteemidega ning võimaliku regionaalse LNG terminali asukohaga. Soomes Inkoost lõuna pool paiknevas saarestikus uuriti kahte alternatiivset marsruuti, Eestis ühte marsruuti, mille kavandamisel kaaluti optimaalsemat marsruuti, mis vastab strateegilistele, tehnilistele, keskkonnaalastele ning majanduslikele kriteeriumidele. Lõplik torujuhtme marsruut määratakse kavandatava torujuhtme ümbruse, maabumispunktide ja maapealsete rajatiste kohta teostatavate uuringute, sh keskkonnamõjude hindamise tulemuste põhjal.
Torujuhtme aastane gaasi ülekandevõimsus on 2 miljardit m³ ja maksimaalne tunnivõimsus 300 000 m³. Eelprojekti kohaselt on avamere torujuhtme läbimõõt 0,508 m. Torujuhtme kavandatav kasutusaeg on u 50 aastat. Torujuhtme kavandatav ehitusaeg on 2016-2017. a ning kasutuselevõtt 2018. a.
Kõnealune KMH viidi läbi koostöös Soomega. Samuti koostati projektile üks KMH aruanne, mis käsitleb nii riikide kohalikke mõjusid kui ka võimalikke piiriüleseid mõjusid. Käesolev KMH aruande avalikustamine on ühtlasi ka piiriülese mõju hindamise avalikustamine.
KMH ning selle käigus läbi viidud uuringute tulemuste heakskiitmise järel on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil võimalik teha ettepanek Vabariigi Valitsusele hoonestusloa andmiseks või sellest keeldumiseks.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
(+372) 625 6342 info@mkm.ee
Arendaja
Briefcase
Gasum OY, ESPOO
+358 9 020 4471
Map-pin

Asukoht

HARJUMAA, Eesti
 Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pikkus ~ 100 km