Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


31. mai 2004
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Elva meistripiirkonnas järgmistele töödele: I \'Vahi\' 15/0,4 kV mastalajaama ja 0,4 kV õhuliini ehitus. II Nõo vallas Unipiha külas Eha kinnistu eramu (Margus Zirk) liitumisühenduse ehitamine. Lisainformatsioon: Pakkumine esitada mõlemale positsioonile eraldi! I Elva meistripiirkonnas, \'Vahi\' 15/0,4 kV mastalajaama ja 0,4 kV õhuliini ehitus. J43027 Tehnilised põhiandmed: Tööd teostada vastavalt OÜ Hericom Projekt tööprojektile nr. 02/04 . ? Ehitada 15 kV õhuliini AS-35 ca 70 m. ? Ehitada 15/0,4 kV mastalajaam (trafo 100kVA annab tellija) ? Ehitada mastalajaamale nõuetekohased maandused. ? Mastalajaamast ehitada 0,4 kV õhuliini väljaviigud õhukaabliga EX4x50mm? ca 60 m. ? Demonteerida ja utiliseerida mittevajalik 0,4 kV õhuliin. ? Taotleda kohalikult omavalitsuselt kasutusluba. NB! Ülejäänud projekteeritu on tellitud liitumisest projektikoodi L33192 alt. II Elva meistripiirkond, eramu, Eha kinnistu, Unipiha, Nõo vald, Margus Zirk liitumisühenduse ehitamine. L33192, Projektikood või liitumistellimuse nr.: LL: 43148 3.Tehnilised põhiandmed: Ehitada alljärgnevas tööde mahus järgides tööprojekti: OÜ Hericom Projekt, töö nr. 02/04. - Eha kinnistule paigaldada olemasolevale mastile liitumiskilp. - Liitumiskilpi paigaldada 3x6A peakaitse ja 2-tariifne arvestussüsteem. - Ehitada nõuetekohane maandusseade. NB! ülejäänud projekteeritu on tellitud kaasnevast investeeringust. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Toomas Tubli poole, tel. 71 68 181, 51 29 825. Lisatingimused: Mõõtekompleks peab vastama EE mõõtestandardile ja kohalikele lisanõuetele. Mõõtesüsteemide paigaldamiseks võtta ühendust JV Tartu Mõõdusektoriga (Enn Külaots 71 68 327, Malle Tõnisson 71 68 405). Hankelepingu täitmise tähtaeg on 27. september 2004. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 7. juunini kell 10.00 - 11.00 AS Eesti Energia Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 8. juuni 2004 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info tel 71 68 257 faks 71 68 200 ja e-post Taimi.Ostrat@energia.ee, kontaktisik on Taimi Ostrat ja telefonil 71 68 181 või 51 29 825, kontaktisik on Toomas Tubli.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil