Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


14. november 2005
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartu linnas Raeremmelga 1a/Hipodroomi 3 AS Vallikraavi Kinnisvara poolt arendatava elamurajooni elektrivarustuse ehitamiseks. Lisainformatsioon: Projektikood või liitumistellimuse nr.: LT- 59306, L43211 Tehnilised põhiandmed: Ehitada alljärgnevas tööde mahus järgides tööprojekti: Eltel Networks AS, töö nr. 027-05. - Paigaldada k/p maakaablit kokku ca. 1,2 km (vt. Lisa 1). - Paigaldada kolm 10/0,4 kV komplektalajaama (Varsa, Sälu ja Kaevu) 400 kVA trafodega (alajaamad ja trafod annab OÜ Jaotusvõrk). - Arvestada komplektalajaamade transpordiga Tallinnast Harju Elektrist, trafod saab kätte Tartu SLO laoplatsilt. - Ehitada välja Varsa, Sälu ja Kaevu aj. piirkondade 0,4 kV kaablivõrk, paigaldades 0,4 kV maakaablit kokku ca. 4,3 km. - Paigaldada 35 kaablikappi ja 75 liitumiskilpi (kaablikapid ja liitumiskilbid hangib ehitaja).NB! - Liitumiskilpidesse paigaldada 72 kinnistule 3x10 A peakaitsmed. - Tänavavalgustuse liitumiskilpi paigaldada 3x40 A peakaitse. - Pumplatele paigaldada vastavalt 3x20 A ja 3x16 A peakaitsmed. - Ehitada nõuetekohased maanduskontuurid. - Demonteerida mittevajalik k/p õhuliin ca. 0,5 km (vt. Lisa 1). - Taotleda kohalikult omavalitsuselt kasutusluba. NB! Pakkumine esitada koos ehituse ajakavaga. Lisada ka taotlus maksete ajakava kohta (vastavalt tehtud töödele). NB! Pakkumise tabelis peavad materjalide ja tööde ühikud olema täpsed (mitte komplekt). Lisa 1. Selgitav joonis. Lisa 2. Tööprojekt. Lisa 3. Kinnisvaraarendaja teede ehituse ajakava. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Vallo Kajalaid’i poole, tel. 71 68 307, 51 29 830. Tellimuse täitmise tähtaeg: 01.05.2006 Lisatingimused: Mõõtekompleks peab vastama EE mõõtestandardile ja kohalikele lisanõuetele. Üks tööpäev enne ehitustööde algust teavitada JV Tartu mõõtesektorit (Alo Paabusk – 71 68 310, 50 48 026, Galina Jürgenstein – 71 68 326). Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 21. novembrini kell 10.00- 11.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 22. november 2005 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info telefonil 71 68 257, faks 71 68 200, e-post Taimi.Ostrat@energia.ee, kontaktisik on Taimi Ostrat ja telefonil 71 68 307 või 51 29 830, kontaktisik on Vallo Kaljalaid.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Raeremmelga 1a/Hipodroomi 3
TARTU, TARTUMAA, Eesti
Raeremmelga 1a/Hipodroomi 3,TARTU, Eesti