Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. juuli 2005
On algatatud Palupera eralennuvälja maa-ala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala jagamine kruntideks; maa sihtotstarbe muutmine; ala ehitusõiguse, lennuliikluse radada maa-alade ja liikluskorralduse põhimõtete, planeeritava ala servituutide, haljastuse ja heakorrastuse, keskkonnakaitse abinõude ning olulisemate arhitektuurinõuete määratlemine võimalikele rajatistele. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks ja finantseerijaks on määratud planeeringuala omaniku Malle Kruusa taotlusel Theo Raudsepp.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
Palupera Vallavalitsus , Hellenurme, Elva vald
+372 767 9502 palupera@palupera.ee
Map-pin

Asukoht

Elva vald, TARTUMAA, Eesti
,Elva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Rajamine
Blueprint

Omadused

Maa-ala 5,7 ha