Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


26. juuli 2004
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tallinnas Rannamõisa tee 9b pumpla elektrivarustuse ning kaasnevate kaabelliinide ehitamiseks. Lisainformatsioon: Komplektalajaam trafoga 400 kVA- 1tk, 10 kV kaablit 5, 28 km, 0, 4 kV kaablit 2, 685 km, transiitkilpe 19 tk, liitumiskilpe (MK-KP1) 1 tk NB! Alajaam ja jõutrafo hanke mahtu ei kuulu! Mõõte- ja liitumiskilbid kuuluvad hanke mahtu! Käesoleva projekti mahust jätta ehitamata alajaamad nr. 4473 ja nr. 4474 (alajaamade kruntidele jätta maa sisse piisav kaablivaru hilisema kaablite alajaamadesse ühendamise võimaldamiseks) ning ülejäänud liitumiskilbid ning välja jäävad ka transiitkilpidest eemalolevate liitumiskilpide toitekaablid ja nende hilisema paigaldamise võimaldamiseks paigaldada teede alla kaablitorud. Pakkumise garantii: Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 200 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 60 päeva. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist. NB! Garantii (pakkumise tagatis) summat mitte kanda OÜ Jaotusvõrk arveldusarvele. NB! Töövõtja hangib kõik ehituse alustamiseks ja objekti Tellijale üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused. Omaniku järelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja! Pakkumisdokumente ei väljastata neljapäeviti! Juhul kui pakkujal on olemas esialgne tööprojekt (hankekonkurss nr 6395), lisanduvad 5 joonist, mille eest tuleb tasuda 100 krooni. Juhul kui ei ole projekti tuleb tasuda 400 krooni. Tööprojektile on väljastatud Tallinna SAPA poolt ehitusluba. Täiendavate kaabelliinide tööjoonistele ei ole ehitusluba. Ehitustööde töövõtja peab hankima vajadusel täiendava ehitusloa Tallinna SAPA-st ! Hankelepingu täitmise tähtaeg on 4. oktoober 2004. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 29. juulini 2004 kell 10.00- 12.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 103. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise kutse dokumentide eest tasuda 400 krooni OÜ Jaotusvõrk a/a 221025311508 Hansapangas. Pakkumiste esitamise tähtaeg 30. juuli 2004 kell 10.45 tuba 103. Täiendav info telefonil 71 54 610, faks 71 54 602, e-post Katri.Polluste@energia.ee , kontaktisik on Katri Põlluste ja telefonil 71 54 355, faks 71 54 400, kontaktisik on Peeter Schultz.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Rannamõisa tee 9b
TALLINN, Eesti
Rannamõisa tee 9b,Eesti