Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. august 2004
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Järveküla alajaama piirkonna üleviimiseks pingele 20 kV (IV etapp), Raevägeva-Raerootsi 20 kV kaabelliin. Lisainformatsioon: Tööde kirjaldus: 1, 8 km 20 kV kaablit ristlõikega 3×300 mm² s.h. ca\' 0, 38 km valmis kaevatud trassis. Kaevetööde maht: 1. Kaevis kaevatakse valmis III etapiga Tartu maanteega ristumisest (välja arvatud) kuni \'\'Raerootsi\'\' jaotusalajaamani (vt. AS Elpec töö \'\'Järveküla\'\' 110/20 kV alajaama 20 kV kaabelvõrk 3. köide) ning selles lõigus peab kaabli paigaldus olema lõpetatud 20.10.2004. 2. Ehitusluba antakse 33.nädalal. Pakkumise garantii: Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 100 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 60 päeva. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist. NB! Garantii (pakkumise tagatis) summat mitte kanda OÜ Jaotusvõrk arveldusarvele. NB! Töövõtja hangib kõik ehituse alustamiseks ja objekti Tellijale üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused. Omaniku järelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja! Pakkumisdokumente ei väljastata neljapäeviti! Hankelepingu täitmise tähtaeg on 15. november 2004. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 5. augustini 2004 kell 10.00- 12.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 103. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise kutse dokumentide eest tasuda 200 krooni OÜ Jaotusvõrk a/a 221025311508 Hansapangas. Pakkumiste esitamise tähtaeg 6. august 2004 kell 10.45 tuba 103. Täiendav info telefonil 71 54 610, faks 71 54 602, e-post Katri.Polluste@energia.ee , kontaktisik on Katri Põlluste ja telefonil 71 54 332, faks 71 54 400, kontaktisik on Arvo Neimar.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

HARJUMAA, Eesti
,Eesti