Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


28. aprill 2008
Emajõe ja Võhandu jõe valgala veemajandusprojekti eesmärk on Emajõe ja Võhandu valgalal paiknevate asumite elanikke varustada senisest rohkem ühisveevärgiga ja ühendada neid kanalisatsioonisüsteemiga vähendada veekadusid; vältida puhastamata reovee sattumist pinnavette, pinnasesse ja põhjavette; vähendada infiltratsioonivee sattumist kanalisatsioonivõrku. Projekt koosneb kolmest iseseisvast alamprojektist, millest üks on "Emajõe-Võhandu alamvesikonna vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine Võru ja Antsla linnas". Alamprojekti eesmärgiks on ehitada ja rekonstrueerida Võru alamprojekti piirkonnas: 33 km veetorustikku, 38 km kanalisatsioonitorustikku, 1 puurkaev, 1 joogiveetöötlusjaam, 2 veemahutit, 1 reoveepumpla, 1 reoveepuhasti. Projekti rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond 49 mln krooni, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 32 mln krooni ja AS Võru Vesi omafinantseering 9 mln krooniga. 2007. aasta veebruariks valmis ehitusprojekt, mille koostajaks on AS Eesti Veevärk Konsultatsioonid (praegune AS Infragate). Projekt koosneb 12 erinevast osast, töövõtuleping on sõlmitud seitsme osa kohta kolme töövõtjaga, ülejäänud viie osa kohta lükati pakkumised eri põhjustel tagasi. Lepingute maht on ca 90 mln krooni. Ehitustöid tehaks alljärgnevalt: AS Koger & Partnerid on peatöövõtjaks Vilja, kesklinna, Kaare-Heina ja Liitva piirkonnas, AS Skanska EMV rekonstrueerib kanalisatsiooni peatoru Kose tee ja Jaama tänava vahelisel alal ning AS K&H rekonstrueerib kanalisatsiooni peapumplat Kaare tänavas ja Võrusoo veetöötlusjaama Põllu tänavas. Alamprojekti eesmärgiks on ehitada ja rekonstrueerida Võru alamprojekti piirkonnas: 33 km veetorustikku, 38 km kanalisatsioonitorustikku, 1 puurkaev, 1 joogiveetöötlusjaam, 2 veemahutit, 1 reoveepumpla, 1 reoveepuhasti. Ehitustööd peavad olema lõppenud 2010. aasta lõpuks.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 782 8330 voru.vesi@voruvesi.ee
Kanalisatsioonisüsteemid
Briefcase
K&H AS, TARTU
+372 730 8100 kh@askh.ee
Projekteerija
Briefcase
+372 626 7777 consult@ewc.ee
Peatöövõtja
Briefcase
+372 665 1400 kp@koger.ee
Kanalisatsioonisüsteemid
Briefcase
+372 640 3300 skanska@skanska.ee
Vesi ja kanalisatsioon
Briefcase
+372 53 445 585 apehitus@apehitus.ee
Vesi ja kanalisatsioon
Briefcase
+372 644 4109 info@akronto.ee
Map-pin

Asukoht

Võru ja Antsla linn
VÕRUMAA, Eesti
Võru ja Antsla linn,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Veevarustus- ja kanalisatsioonitööd
  • Rekonstrueerimine
  • Laiendamine
Blueprint

Omadused

Tööde lõpp dets 2010
Tööde maksumus ca 90 mln