Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


25. oktoober 2004
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tallinnas Koidu 10e 6/0,4 kV alajaama, 6 kV ja 0,4 kV kaabelliinide ehituseks. Lisainformatsioon: Tööde kirjeldus: komplektalajaama paigaldus, jõutrafode paigaldus, 0,4 kV ja 6 kV kaabelliinide paigaldus, ransiit-ja mõõtekilbi paigaldus. Mõõtekilbid jätta komplekteerimata, v.a. MK1, MK9, MK11 (MK9 ja MK 11 komplekteerida vastavalt tehnilistele tingimustele- lisatud). Hanke mahtu ei kuulu jõutrafod ja komplektalajaam! Omanikujärelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja! Pakkumisdokumente ei väljastata neljapäeviti! Pakkumise garantii: Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 100 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 60 päeva. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist. NB! Garantii (pakkumise tagatis) summat mitte kanda Osaühing Jaotusvõrk arveldusarvele. Projektdokumentatsiooni eest tasumisele kuulub 100 krooni. Tasumiseks saata e-kiri e-maili aadressile jvarved@energia.ee. Kirjas peab olema PK number, objekti nimi ja maksmisele kuuluv summa. Sellelt aadressilt väljastatakse arve.. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 2. veebruar 2005. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 25. oktoobrist kuni 1. novembrini 2004 kell 10.00- 12.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 103. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise kutse dokumentide eest tasuda 200 krooni OÜ Jaotusvõrk a/a 221025311508 Hansapangas. Pakkumiste esitamise tähtaeg 2. nobember 2004 kell 10.45 tuba 103. Täiendav info telefonil 71 54 613, faks 71 54 602, e-post taavo.randna@energia.ee , kontaktisik on Taavo Randna ja telefonil 71 54 425, faks 71 54 400, kontaktisik on Kristjan Kerem.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Koidu 10e
TALLINN, Eesti
Koidu 10e,Eesti