Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


25. oktoober 2004
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Rapla vallas Röa külas Riisika MÜ elektrivarustuse projekteerimiseks. Lisainformatsioon: Tehnilised põhiandmed: - 10kV KL ca 850 m; - 0,4kV KL ca 1,5 km; - transiitliitumiskilbid 2 tk; - liitumisklibid 3 tk Hagudi -Lohu 10 kV fiidri nurgamastist nr. 34 projekteerida 10 kV KL (ca. 850 m) kuni eskiisil näidaud asukohta kuhu planeerida komplektalajaam. Liitujale paigaldada planeeritavast alajaamast 0,4 kV KL (35 mm² ca. 150 m), projekteerida toide veel Rehemiku, Värava ja Aru talule (osaliselt 10 ja 0,4 kV KL ühes trassis) ja paigaldada neile vundamendiga T-LK ja LK-d. Eraldi fiider (0,4 kV KL 120 mm² ca. 980 m) ehitada veel Siimu talule ja paigaldada LK. Mitte vajalikud liinid dem. Projekt kooskõlastada Rapla-Järva Arendussektoris, Tanel Samuel, Paju 3, Rapla., Projekteerijal teha koostööd Elpeci maateenuste töötajaga (Toomas Uustalu), kes peale trassi valimist teeb vajalikud notariaalsed lepingud. Projekti originaal esitada koos notariaalsete lepingute ja ehitusloaga. Vastuvõetud projekt anda üle originaal+ 5 koopiat. Riigimaa olemasolul teha lisa koopia Maavalitsusele + 5 koopiat asendiplaanist. Trass mõõdistada. Teha objekti eelarve. Projektis ette näha liitumise ja investeeringu tööde spetsifikatsioonid eraldi. Piirkonna meister Taivo Parve. Projekteerida geodeetilisele alusele vastavalt kehtivatele normdokumentidele :EEI, (0, 4-20 kV )Võrgustandard, elektrivarustuse projektidele esitatavad nõuded Eesti Energia AS-i Jaotusvõrgus ja järgida tehnilisi nõudeid põhimaterjalidele ja seadmetele. Projekt peab sisaldama kõiki vajalike kooskõlastusi (maaomanikud , tehnovõrkude valdaja, kohalikud omavalitsused jne.), lisada tuleb ehituse alla jäävate maaüksuste katastriplaanid, millele on kantud ehitatavad ja demonteeritavad liinid ning maaomanike kontaktand. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. märts 2005. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 28. oktoobrini 2004 AS Eesti Energia Jaotusvõrk Rapla-Järva piirkonnas aadressil Rapla, Paju tn. 3, tuba 216. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 29. oktoober 2004 kell 11.00 aadressil Rapla, Paju tn. 3, tuba 216. Täiendav info telefonil 71 50 512, faks 71 50 500, e-post Marge.Pihlak@energia.ee, kontaktisik on Marge Pihlak ja telefonil 71 50 524, faks 71 50 500, e-post tanel.samuel@energia.ee , kontaktisik on Tanel Samuel.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Röa, Rapla vald, RAPLAMAA, Eesti
,Röa, Rapla vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil