Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


25. oktoober 2004
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Jägala ja Neeme alajaamade vahelise 10 kV liini üleviimiseks pingele 20 kV. Lisainformatsioon: Tööde maht: Alajaamad 9 tk(neist 6 tk. rek); trafod 9 tk.; 20 kV kaablit 800 m; 20 kV õhuliini rek (20 kV isolaatorid vene traaversile 412 tk., vastavalt käidusektori tellimusele) NB!! Õhuliini rekonstrueerimine tuleb teostada vastavalt käidusektori tellimusele 20.10.2004.a. (mitte vastavalt projektile)! 1. Projektis oleva 20 kV kaabli 3×120 asemel paigaldada 3×240. 2. Alajaamade üleviimine pingele 20 kV tuleb läbi viia järk-järgult 20/10 kV vahetrafo(de) ümbertõstmisega. 3. Kaablitöö teostada enne külmade saabumist. Jõutrafod JV poolt! Töövõtja hangib kõik ehituse alustamiseks ja objekti Tellijale üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused k.a. kasutusluba omavalitsusest. Omanikujärelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja! Pakkumisdokumente ei väljastata neljapäeviti! Projektdokumentatsiooni olemasolul teatada osavõtusoovist kirjalikult faksi või e-maili teel. Projektdokumentatsiooni eest tasumisele kuulub 100 krooni. Tasumiseks saata e-kiri e-maili aadressile jvarved@energia.ee. Kirjas peab olema PK number, objekti nimi ja maksmisele kuuluv summa. Sellelt aadressilt väljastatakse Teile arve. Arve tasumise järel, saate kätte projektdokumentatsiooni pakkumise kutses nimetatud kohast. Projektdokumentatsiooni eest tasumise kohta peab esitama maksekorralduse. Pakkumise garantii: Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 100 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 60 päeva. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist. NB! Garantii (pakkumise tagatis) summat mitte kanda OÜ Jaotusvõrk arveldusarvele. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 14.veebruar 2005. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 25. oktoobrist kuni 1. nbovembrini 2004 kell 10.00- 12.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 103. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise kutse dokumentide eest tasuda 100 krooni OÜ Jaotusvõrk a/a 221025311508 Hansapangas. Pakkumiste esitamise tähtaeg 2. november 2004 kell 10.45 tuba 103. Täiendav info telefonil 71 54 610, faks 71 54 602, e-post Katri.Polluste@energia.ee , kontaktisik on Katri Põlluste ja telefonil 71 54 332, faks 71 54 400, kontaktisik on Arvo Neimar.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

HARJUMAA, Eesti
,Eesti