Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. aprill 2008
Algatati detailplaneering Pärispea külas asuvale Lääne kinnistule ja Leesi külas asuvale Leesiranna kinnistule ning otsustati detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist mitte algatada. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on planeeritava ala maakasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine, teedevõrgu, parkimise, tehnovõrkude ja haljastuse lahendamine. Kõigi vajalike piirangute (teemaa, kõnnitee-jalgtee) ning insener-tehnilistele võrkudele ja teedele servituutide määramine planeeritaval alal. Soovitakse piirivalveobjektid ümber ehitada aastaringselt kasutatavateks ühepereelamuteks. Ehitustegevuse kavandamisel arvestatakse, et planeeringulahendus ja ehitiste arhitektuurne lahendus sobituks ümbritsevasse miljöösse.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu tellija
Briefcase
+372 627 4780 bdg@bdg.ee
Map-pin

Asukoht

Kuusalu vald, HARJUMAA, Eesti
,Kuusalu vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 5622 m²