Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


26. september 2005
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tallinnas Laki tn 7a ja 9a ning Artelli tn 10b ja 10c tootmishoone elektrivar´ustuse ehituseks. Lisainformatsioon: Tööde üldkirjeldus: 10/0,4 kV komplektalajaama (1x400 kVA) paigaldus, 10 kV kaabelliinide ehitus, 0,4 kV kaabelliinide ehitus, liitumiskilpide ehitus, LPA koostamine. NB! Keskpinge osa ehitatakse välja osaliselt ja erinevalt projektist! Erinevalt Delta- projekt OÜ projektist nr 1000805 paigaldada Artelli 10c asuvale kinnistule ühetrafoline 10/0.4 kV alajaam. Ehitatavale alajaamale tuua toide sisselõikega keskpingekaablist nr 6412. Kaableid nr. 6411 ja 20807 ei paigaldata. Paigaldada tuleb kõik projektijärgsed kaablitorud. Kasutada tuleb projektis kirjeldatud tehnorajatiste asukohti. Madalpinge osa ehitada vastavalt projektile täies mahus. Alajaam, jõutrafo JV poolt! NB! Pakkuja peab olema teostanud OÜ Jaotusvõrk eelnevalt pakkumise kutse objektile samaväärseid töid vähemalt samaväärses mahus (keskpinge ja alajaama tööd)! Pakkuja peab esitama viimase aasta jooksul teostatud samaväärsete tööde loetelu. NB! Pakkumise tabelis peavad materjalide ja tööde ühikud olema täpsed (mitte komplekt). Töövõtja hangib kõik ehituse alustamiseks ja objekti Tellijale üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused k.a. kasutusluba omavalitsusest. Omanikujärelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja! Projektdokumentatsiooni eest tasumisele kuulub 100 krooni. Tasumiseks saata e-kiri e-maili aadressile jvarved@energia.ee. Kirjas peab olema PK number, objekti nimi ja maksmisele kuuluv summa. Sellelt aadressilt väljastatakse Teile arve. Arve tasumise järel, saate kätte projektdokumentatsiooni pakkumise kutses nimetatud kohast. Projektdokumentatsiooni eest tasumise kohta peab esitama maksekorralduse. Pakkumise garantii: Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 50 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 60 päeva. Kasutada võib ka deponeeringut eelpooltoodud arvelduskontole. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. november 2005. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 3. oktoobrini 2005 kell 10.00- 12.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 103. Pakkumise kutse dokumentide eest tasuda 100 krooni (ilma käibemaksuta) OÜ Jaotusvõrk a/a 221025311508 Hansapangas. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumiste esitamise tähtaeg 4. oktoober 2005 kell 10.45 tuba 103. Täiendav info telefonil 71 54 613, faks 71 54 602, e-post taavo.randna@energia.ee , kontaktisik on Taavo Randna ja telefonil 71 54 331, faks 71 54 400, kontaktisik on Jaanus Klais.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Laki 7a ja 9a, Artelli 10b ja 10c
TALLINN, Eesti
Laki 7a ja 9a, Artelli 10b ja 10c Eesti