Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering autokaravaniväljaku rajamiseks.

26. juuni 2013
Võeti vastu Valgeranna küla Doberani kohviku kinnistu detailplaneering. Planeeringuga on kavandatud laiendada hoonestusala autokaravaniväljaku ja maakütte rajamiseks (maa-ala suurus on 1,54 ha, katastriüksuse tunnus on 15904:003:0454).
Planeeritaval alal kehtib Audru Vallavolikogu 06.04.2000 otsusega nr 45 kehtestatud Valgeranna puhkeala detailplaneering, mille kasutusotstarbeid täpsustatakse Doberani kohviku kinnistu osas, määrates krundile järgmised kasutusotstarved: majutushoonete maa 60%, kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa 20%, puhkerajatiste maa 10% ja supelranna maa 10%. Audru valla üldplaneeringus on maa-ala juhtotstarve reserveeritud ärimaaks.
Kavandatav tegevus ei too kaasa olulise keskkonnamõju avaldumist. Autorakavaniväljaku ja maakütte rajamine ehituskeeluvööndisse ei vaja vööndi vähendamist. Detailplaneering on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. juuli 2013 kuni 28. juuli 2013 Audru vallamajas Audru alevik Pärna allee 7 tuba 8 vallamaja tööaegadel ETK 8-16.30, N 8-18, R 8-15, lõuna on 12-12.30.
Avalik arutelu toimub 30. juulil 2013 kl 10.00 vallamajas tuba 7.
Planeeringu materjalidega on võimalus tutvuda Audru valla kodulehel www.audru.ee, küsimusi ja ettepanekuid on võimalus esitada info@audru.ee.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 53 31 0992 info@teemantloiked.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 445 9810 info@ekeprojekt.ee
Map-pin

Asukoht

Valgeranna, PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
,Valgeranna, PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 1,54 ha