Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneering olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ja uue korterelamu ehitamiseks.

10. november 2014
Kehtestatud Kauba tn 18 detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud Kauba tn 18 kinnistu jagamine kaheks krundiks aadressi ettepanekutega Kauba tn 18 ja Kohtu tn 7d. Kehtestatud Kohtu tn 7a ja Kauba tn 18 detailplaneeringuga on kavandatud Kauba tn 18 krundile uus ehitusvõimalus väikesemahulisele korterelamule. Lisaks sellele täiendavaid ehitusvõimalusi käesoleva planeeringuga ei kavandata. Sama planeeringuga on kavandatud juurdepääsutee servituudi vajadus Kauba tn 18 krundile üle Kohtu tn 7a krundi ja üle Kauba tn 16 krundi.
Kauba tn 18 kinnistu piirimuudatuse tulemusena moodustatakse uued krundid: Kauba tn 18 krunt pindalaga 482 m², sihtotstarbega 100% elamumaa ja Kohtu tn 7b krunt pindalaga 283 m², sihtotstarbega 100% ärimaa.
Kauba tn 18 detailplaneeringuga on krundi lõunapoolse piiri äärde lubatud rajada uus väikesemahuline hoone, kuhu on plaanis rajada kuni kaks korterit. Uus hoone on kavandatud samas kohas varem eksisteerinud hoone kohale.
Vastavalt Kuressaare linna ehitusmääruse § 17 lg 3 toimub vanalinnas uusehitise, mille ehitusalune pind ületab 100 m², projekteerimine arhitektuurivõistluse võitnud töö alusel. Arhitektuurivõistluse korraldamisel tuleb lähtuda Kauba tn 18 detailplaneeringu juurde Madis Nõmme poolt koostatud muinsuskaitse eritingimustest; Kuressare linna ehitusmäärusest ja EAL arhitektuurivõistluse korraldamise juhendist.
Uue hoone lubatud korruselisus 1 korrus + katusekorrus, krundi täisehituse protsent 48%; uue hoone max kõrgus maapinnast kuni 100 m² ehitisaluse pinnaga hoonel 8 m, üle 100 m² ehitisaluse pinnaga hoonel 9m; räästa kõrgus maapinnast 4,0 m; katuse harjajoon risti Kauba tänavaga; kahepoolne viilkatus ca 42 kraadise kaldega. Lubatud hoonete max arv moodustataval Kauba tn 18 krundil on 2. Võimalikult suures ulatuses säilitada olemasolevad Kauba tänava äärsed piirded.
Planeeritaval Kohtu tn 7d krundil asub olemasolev hoone, mida kasutatakse konverentside ja ürituste korraldamiseks ning olemasolev kelder. Uusi hooneid krundile kavandatud ei ole. Hoone rekonstrueerimisel tuleb lähtuda Kauba tn 18 detailplaneeringu juurde koostatud muinsuskaitse eritingimustest.
Planeeringuga on antud parkimiskohtade võimalik paigutus ja arv Kauba tn 18 krundil.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu koostaja
Briefcase
Klotoid OÜ, KURESSAARE
+372 453 3723 klotoid@sarma.ee
Planeeringu algataja
Briefcase
+372 455 0500 linn@kuressaare.ee
Tellija
Briefcase
Arandix OÜ, KURESSAARE
+372 659 3205, +372 55 537975 info@arandix.ee
Map-pin

Asukoht

Kauba 18
KURESSAARE, SAAREMAA, Eesti
Kauba 18,KURESSAARE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 1280 m²