Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


28. november 2005
Eesti Põlevkivi AS (EE grupp) kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise killustikukompleksi elektrivarustuse paigaldamisele. Koostatakse projekt ja teostatakse kogu elektri- ja automaatikapaigaldis rajatavale killustikutootmise kompleksi seadmetele. Hanke mahtu kuuluvad: projektide koostamine, seadmete ja materjalide tarnimine ning nende paigaldamine, häälestustööd, personali koolitus. Kompleksi ülesseatav tarbimisvõimsus: ~ 1000 kW, toitepinge 380 V. Kompleksi kuuluvad seadmed: 3 purustit, 4 sõelurit, 11 lintkonveierit, 4 toiturit Tööde ulatus: Projekteeritakse, tarnitakse ja paigaldatakse killustikukompleksi elektrivarustus ja automaatikasüsteem koguvõimsusega ~ 1000 kW. Tööde teostamise tähtaeg on 30. juuni 2006. Nõutavad tagatised ja garantiid: Pakkumise esitamisel nõutav tagatis summas kolmkümmend tuhat (30 000) krooni ülekantuna AS-i Eesti Põlevkivi arveldusarvele 1120014276 Hansapangas või litsentseeritud krediidiasutuse tagatise esitamine samas summas. OSALEMISE TINGIMUSED *Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks: Taotleja kvalifikatsioon peab vastama RHS § 31 lg 1 punktide 2-4 tingimustele ja selle hindamiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid: Kinnitus, et Taotleja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; Maksu- ja Tolliameti õiend maksuvõlgnevuse puudumise kohta seisuga kuni 30 päeva enne taotluse esitamise tähtpäeva; Kinnitus enda poolt viimasel kolmel kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksu suuruse kohta aastate lõikes ja kirjalik nõusolek vastava järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile; Kõigi viimase kolme aasta jooksul riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingute loetelu ja kinnitus nende nõuetekohase täitmise kohta. *Pakkujale esitatavad nõuded äri- või erialases registris registreerituse kohta ja nõutavad dokumendid: Taotleja peab olema registreeritud äriregistris ja selle kinnituseks tuleb esitada taotluse esitamise momendil kehtiv kinnitatud registriandmete väljatrükk. Taotleja peab olema pädev käesoleva hanke teostamiseks ja selle kinnituseks tuleb esitada Majandustegevuse Registri vajalike registreeringute numbrid ja kannete kuupäevad. *Pakkuja majanduslikule seisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: Taotleja majanduslik seisund peab vastama äriseadustiku nõuetele ja selle kinnituseks tuleb esitada viimase auditeeritud majandusaasta aruande koopia koos audiitori järelotsusega *Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: Viimase kolme majandusaasta jooksul teostatud tehnoloogiliste protsesside elektri- ja automaatikaseadmete paigaldamise hangete loetelu koos maksumuste, tähtaegade ja ostjate äranäitamisega; Hankelepingu täitmist tagavate võimaluste (sealhulgas tehniliste ja organisatsiooniliste) ja enda poolt kasutatavate kvaliteedi tagamise ning kontrollimise meetmete kirjeldused. Kavandatav riigihankes osalema kutsutavate pakkujate arv on 3. Taotlused esitada hiljemalt 14. detsember 2005 kell 13.00. Kvalifitseerunud taotlejatele pakkumise kutse dokumentide esitamise eeldatav tähtpäev on 21. detsember 2005. Lisainformatsioon: Põlevkivi Kaevandamise AS, Aleksandr Tulchinsky, Aidu karjääri direktor, Aidu-Liiva küla, Maidla vald, tel. 336 5000, faks 336 5018, e-post: aidu@ep.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 336 4801 kaevandused@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
Põlevkivi Kaevandamise AS, Aidu, Lüganuse vald
+372 336 5000
Map-pin

Asukoht

Lüganuse vald, IDA-VIRUMAA, Eesti
,Lüganuse vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elektrivarustus
Blueprint

Omadused

Taotluste tähtaeg 14. dets 2005
Teostamise tähtaeg 30. juuni 2006