Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


01. august 2005
Pärnu Linnavalitsuse majandusosakond müüb Pärnu Linnavalitsuse 27.06.2005 korralduse nr 435 ja Pärnu Linnavalitsuse 11.07.2005 korralduse nr 478 alusel avalikul suulisel enampakkumisel: Kinnistu nr 23035 asukohaga Riia mnt 81b, Pärnu - sihtotstarbega ärimaa, - pindalaga 114 m², - alghind 60 000 krooni, - enampakkumise osavõtutasu 500 krooni, tagatisraha 6 000 krooni. Enampakkumine toimub 19. augustil kell 10.30 Pärnus Kuninga 24, tuba 8. Enampakkumisele registreerimine algab kell 10.00 ja lõpeb 10.25. Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud "Linnavara valitsemise, kasutamise ja käsutamise korra " alusel. Enampakkumisele lubatakse enampakkumisele registreeritud isikud. Enampakkumisel osalemiseks ja registreerimiseks tuleb isikul: 1. tasuda osavõtutasu ja tagatisraha Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole nr 10220041193018 Eesti Ühispangas või 221010612416 Hansapangas. Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud arvelduskontole enne käesolevas kuulutuses märgitud enampakkumisele registreerimise algust. 2. esitada alljärgnevad dokumendid: - füüsilised isikud passi; - juriidilised isikud registriosakonna poolt väljastatud ärakirja kehtivast (15 päeva) äriregistri-kaardist või selle analoogi legaliseeritud või apostilliga kinnitatud koopia koos notariaalse tõlkega, koopia põhikirjast, äriühingu põhikirja kohase pädeva juhtimisorgani otsuse enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks. Dokumendid esitatakse eesti keeles (tõlke õigsus peab olema notariaalselt kinnitatud). Enampakkumisel osaleja isikut ja volitusi tõendavad dokumendid (volikiri tõestatakse notariaalselt); - osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavad originaaldokumendid. Osavõtutasu ei tagastata. Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu majandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas. Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks. Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas. Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Võõrandatava vara koosseisu, katastriüksuse plaanidega, koormatistega, s.h kasutuslepingutega, enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ja enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu Linnavalitsuse majandusosakonnas Kuninga 24, tuba 17, Pärnu. Informatsioon telefonidel 442 7952, 52 48 935.

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
+372 444 8300
Map-pin

Asukoht

Riia mnt 81b
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Riia mnt 81b,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Kinnistu pind 114 m²
Konkursi tähtaeg 19. aug 2005