Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


06. juuni 2005
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud pakkumise Kadaka alajaama kaarepoolide ja maandustrafode asendamiseks suuremate vastu. Lisainformatsioon: Kahe uue sujuva reguleerimisega kaarepooli 800 kVAr, 10/√3 kV, (28-140A) ja kahe uue maandustrafo võimsusega 800 kVA koos kõigi vajalike abiseadmetega paigaldamine. Kaarepoolidele ja maandustrafodele tuleb ehitada uus hoone vana kaarepoolide ja maandustrafode hoone kohale. Hanke maht peab sisaldama kõiki projekteerimise, ehituse (s.h. seadmete ost), montaazi ja seadistamise töid: Projekteerimistööd: - uute maandustrafode ja kaarepoolide hoone projekteerimine (avariiõlimahutitega); - maandustrafode ja kaarepooli paigaldamine uue ehitatava hoone ruumidesse; - primaar- ja sekundaarkaablite paigaldamine; - kontrollerite paigaldamine. Ehituse ja montaazi tööd: - vana kaarepoolide ja maandustrafode hoone ja tema seadmete demontaaz; - kaarepoolide ja maandustrafode uue hoone ehitamine; - kaarepoolide ja maandustrafode ost ja paigaldamine; - primaar- ja sekundaarkaablite paigaldamine; - kontrollerite paigaldamine. Seadistustööd ja töösse viimine ning üleandmine. Seadistustööde mahtu kuulub ka kogu vajaliku teleinfo sidumine ja signaalide testimine olemasoleva telemehaanikaseadmega, vajadusel täiendused tarkvaras. Orienteeruvad kaarepoolide mõõtmed: p x l x k -- 2000 x 1700 x 1850 mm Maandustrafode orienteeruvad mõõtmed p x l x k -- 1600 x 900 x 1850 mm Nõuded Pakkujale: Pakkujal peab olema vähemalt üks A-pädevusega elektritöid juhtiv isik , kes on juhtinud viimase kolme aasta jooksul peatöövõtu korras ühe samaväärse keskpinge jaotusalajaama võtmed kätte projekti (alajaama keskpinge jaotusseadmed koos projekteerimise, ehitamise, paigalduse, seadistuse ja töösse viimisega). Esitada selle elektritöid juhtiva isiku CV ja A-pädevust tõendav dokument, keda Pakkuja kavatseb kasutada keskpinge jaotusalajaama projektis elektritöid juhtiva isikuna ja milliseid samaväärseid keskpinge jaotusalajaama projekte on ta enne peatöövõtu korras juhtinud. Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 50 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 90 päeva. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist. NB! Garantii (pakkumise tagatis) summat mitte kanda OÜ Jaotusvõrk arveldusarvele. Töövõtja hangib kõik ehituse alustamiseks ja objekti Tellijale üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused. Omaniku järelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 1. oktoober 2005. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 15. juunini 2005 kell 9.00 - 16.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 221. Pakkumise kutse dokumente väljastatakse ainult elektroonselt. Pakkumise esitamise tähtaeg on 17. juuni 2005 kell 12.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 221. Täiendav info tel 71 54 609, faks 71 54 255, e-post tarmo.juursalu@energia.ee, kontaktisik on Tarmo Juursalu ja telefonil 71 54 411, e-post hain.mölderkivi@energia.ee , kontaktisik on Hain Mölderkivi.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti