Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


26. september 2005
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Harjumaal Saue vallas Alliku külas Uuetoa IV, Uuetalu I ja Aaviku MÜ elektrivarustuse ehituseks. Lisainformatsioon: Tööde kirjeldus: 10/0,4 kV komplektalajaam 400 kVA; 10 kV kaabelliini ca 1,6 km; 0,4 kV kaabelliini ca 2,8 km; jaotuskilpe 20 tk; liitumiskilpe 34 tk; liitujate liitumiskilpides LPAde koostamine. Komplektalajaama \'Tootsi\' madalpinge osa komplekteerida vastavalt joonisele EL. ELV-9. Lisa nr. 1 alajaama mitte vajalikud 0,4 kV sularid tagastada JV\'le. NB!Komplektalajaam, trafo ja 10 kV kaabel JV poolt! Komplektalajaamaga \'Kiire\' seotud tööd mitte pakkuda! Madalpinge kaabelliini nr. 19846 ja 19873 ühendada kokku. Alajaamade juurde ette nähtud tänavavalgustuse liitumiskilpe mitte pakkuda! Uuetoa tee 19 ja 21 juurde ette nähtud jaotuskilpi nr 4 mitte pakkuda! 10 kV kaabelliin paigaldada \'Kiire\' alajaama krundilt kaarega läbi tulevikus alajaama paigaldamise lihtsustamiseks. NB!! Pakkuja peab olema teostanud OÜ Jaotusvõrk eelnevalt pakkumise kutse objektile samaväärseid töid vähemalt samaväärses mahus (keskpinge ja alajaama paigalduse tööd)! Pakkuja peab esitama viimase aasta jooksul teostatud samaväärsete tööde loetelu. NB! Pakkumise tabelis peavad materjalide ja tööde ühikud olema täpsed (mitte komplekt). Töövõtja hangib kõik ehituse alustamiseks ja objekti Tellijale üleandmiseks vajalikud load ja kooskõlastused k.a. kasutusluba omavalitsusest. Omanikujärelevalvet objektil teostab Jaotusvõrk Tallinn-Harju piirkonna töötaja! Projektdokumentatsiooni eest tasumisele kuulub 150 krooni. Tasumiseks saata e-kiri e-maili aadressile jvarved@energia.ee. Kirjas peab olema PK number, objekti nimi ja maksmisele kuuluv summa. Sellelt aadressilt väljastatakse Teile arve. Arve tasumise järel, saate kätte projektdokumentatsiooni pakkumise kutses nimetatud kohast. Projektdokumentatsiooni eest tasumise kohta peab esitama maksekorralduse. Pakkumise garantii: Pakkuja peab esitama koos pakkumisega pakkumise tagatise krediidiasutuse garantiina väärtuses 100 000 krooni. Pakkumise garantii peab olema väljastatud krediidiasutuse poolt Eestis või välismaal ja kehtima 60 päeva. Kasutada võib ka deponeeringut eelpooltoodud arvelduskontole. Pakkumise garantii tagastatakse peale lepingu allkirjastamist. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 25. november 2005. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 3. oktoobrini 2005 kell 10.00- 12.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tallinn, Kadaka tee 63, tuba 103. Pakkumise kutse dokumentide eest tasuda 150 kr OÜ Jaotusvõrk a/a 221025311508 Hansapangas. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumiste esitamise tähtaeg 4. oktoober 2005 kell 10.45 tuba 103. Täiendav info telefonil 71 54 611, faks 71 54 602, e-post anna.ellakvere@energia.ee , kontaktisik on Anna Ellakvere ja telefonil 71 54 422, faks 71 54 400, kontaktisik on Silver Knäzev.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Alliku, Saue vald, HARJUMAA, Eesti
 Alliku, Saue vald, Eesti