Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


07. november 2005
Rae Vallavalitsus võõrandab kirjalikul enampakkumisel 2 maatükki: KUREMAA pindalaga 9,45 ha ja KUREMETSA pindalaga 9,98 ha Kirjalik enampakkumine viiakse läbi vastavalt Rae Vallavalitsuse 01.novembri 2005.a. korraldusele nr 1408 (kättesaadav www.rae.ee või küsida vallakantseleist). Kuremaa maatüki katastritunnus 65301:002:0748 (kinnistamisel) Kuremetsa maatüki katastritunnus 65301:002:0749 (kinnistamisel) Kummagi maatüki sihtotstarve on 50% tootmis- ja 50% ärimaa. Kirjaliku enampakkumise alghind 105 krooni/m². Pakkumised peab esitama kummagi maatüki kohta eraldi, kuid üks pakkuja ei pea esitama mõlemale maatükile pakkumist. Tagastamatu osalustasu suurus on 4 000 krooni ühe maatüki kohta, tagatisraha või pangagarantii suurus, mille kehtivus on vähemalt kuni 10. jaanuarini 2006, on 750 000 krooni ühe maatüki kohta. Osalustasu ja tagatisraha peavad olema laekunud Rae vallavalitsuse arvele enne pakkumiste avamist. Ostupakkumine esitada kummagi maatüki kohta eraldi kinnises ümbrikus Rae Vallavalitsuse vallakantselei sekretärile, aadressil Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa märgusõnaga vastavalt maatükile “Pakkumine – Kuremaa” või “Pakkumine – Kuremetsa”. Pakkumiste esitamise lõpptähtaeg on 23. november 2005 kell 11.00. Pakkumiste avamine toimub samal päeval kell 11.15. Pakkumises nõutavate dokumentide loetelu ja enampakkumise tingimused on Rae Vallavalitsuse 1.11.2005 korralduses nr 1408. Kui enampakkumise võitja ei ole ühe kuu jooksul, arvates enampakkumise võitja pakkumise tulemuste kinnitamisest, sõlminud temast sõltuvatel põhjustel ostu-müügilepingut ja asjaõiguslepingut, kaotab enampakkumise võitja õiguse nõuda ostu-müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist ning samuti sissemakstud tagatisraha tagastamist. Juhul kui pakkuja on esitanud pangagarantii, on enampakkumise läbiviijal õigus see viivitamatult realiseerida. Katastriüksuste asendiplaaniga on võimalik tutvuda Rae Vallavalitsuse maa-ametis. Infot saab telefonidelt 60 56 749 ja 52 05453 ning e-posti aadressil: meelis.kasemaa@rae.ee .

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
Rae Vallavalitsus , Jüri, Rae vald
+372 605 6750 info@rae.ee
Map-pin

Asukoht

Rae vald, HARJUMAA, Eesti
,Rae vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 23. nov 2005