Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


07. november 2005
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartumaal Luunja vallas Kakumetsa külas Ratsu tee ja Kaariku tee elamute elektrivarustuse ehitamiseks. Lisainformatsioon: Projektikood või liitumistellimuse nr.: LT- 65779, L53051. Tehnilised põhiandmed: Ehitada alljärgnevas tööde mahus järgides tööprojekti: AS Elpec, töö nr. L53051-K1. - Paigaldada k/p maakaabel (mastist nr. 47) ca. 0,36 km. - Paigaldada perspektiivse k/p maakaabli reservtoru (vt. Lisa 1), ca. 0, 31 km. - Paigaldada 10/0,4 kV komplektalajaam trafoga 250 kVA (alajaama ja trafo annab OÜ Jaotusvõrk). - Arvestada komplektalajaama transpordiga Tallinnast Harju Elektrist. - Trafo saab kätte Tartu SLO laoplatsilt. - Paigaldada kõik 0,4 kV maakaabld märgitud trassil, kokku ca. 1 km (vt. Lisa 1). - Paigaldada 9 kaablikappi ja 18 liitumiskilpi (kaablikapid ja liitumiskilbid hangib ehitaja). - Paigaldada liitunud kruntidele 3x16A peakaitsmed (vt. Lisa 1). - Mitteliitunud kruntidele paigaldada 3x16A peakaitsmed, mis plommitakse väljalülitatud asendis. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. - Taotleda kohalikult omavalitsuselt kasutusluba. NB! Antud tööga ei demonteerita k/p õhuliini ja jääb paigaldamata k/p mastist nr. 40 projekteeritud k/p maakaabel. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Eduard Kupri poole, tel. 71 68 434, 51 14 682. Tellimuse täitmise tähtaeg: 19.04.2006 Pakkumiskutse koostamise alusdokumendid: TT: 65779 Tellimuse orienteeruv maksumus: 901 000,00 kr Lisatingimused: Mõõtekompleks peab vastama EE mõõtestandardile ja kohalikele lisanõuetele. Üks tööpäev enne ehitustööde algust teavitada JV Tartu mõõtesektorit (Enn Külaots, Malle Tõnisson – 71 68 327) Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 14. novembrini kell 10.00- 11.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 15. november 2005 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info telefonil 071 68 257, faks 71 68 200, e-post Taimi.Ostrat@energia.ee, kontaktisik on Taimi Ostrat ja telefonil 71 68 434 või 51 14 682, kontaktisik on Eduard Kupri.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

Ratsu tee, Kaariku tee
Kakumetsa, Luunja vald, TARTUMAA, Eesti
Ratsu tee, Kaariku tee,Kakumetsa, Luunja vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil