Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


14. november 2005
Kaitseministeerium korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995 määrusega nr 286 kinnitatud “Riigivara võõrandamise korraga” avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Kaitseministeeriumi valitsemisel olevate järgmiste kinnistute müügi: 1. Harju maakonnas Tallinnas J. Kappeli tn 7 asuv kinnistu (registreeritud Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosas nr 93745 all; katastritunnus 78401:112:1300; pindala 1258 m²; sihtotstarve riigikaitsemaa), enampakkumise alghind 5 600 000 krooni; tagatisraha 560 000 krooni; 2. Harju maakonnas Tallinnas Rahumäe tee 2/2 asuv kinnistu (registreeritud Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosas nr 170235 all; katastritunnus 78407:703:0930; pindala 3722 m²; sihtotstarve riigikaitsemaa), enampakkumise alghind 4 500 000 krooni; tagatisraha 450 000 krooni; 3. Harju maakonnas Tallinnas Merivälja tee 64 asuv kinnistu (registreeritud Tallinna Linnakohtu kinnistusosakonna Tallinna jaoskonna registriosas nr 179845 all; katastritunnus 78402:203:4202; pindala 1639 m²; sihtotstarve riigikaitsemaa), enampakkumise alghind 985 000 krooni; tagatisraha 98 500 krooni; 4. Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järvel Lai tn 4 asuv kinnistu (registreeritud Ida-Viru Maakohtu Kinnistusametis Kohtla-Järve jaoskonna registriosas nr 99 all; katastritunnus 32216:002:0010; pindala 2043 m²; sihtotstarve riigikaitsemaa), enampakkumise alghind 530 000 krooni; tagatisraha 53 000 krooni; 5. Ida-Viru maakonnas Kohtla-Järvel Pioneeri tn 3 asuv kinnistu (registreeritud Ida-Viru Maakohtu Kinnistusametis Kohtla-Järve jaoskonna registriosas nr 5672 all; katastritunnus 32214:001:0007;pindala 3690 m²; sihtotstarve ärimaa), enampakkumise alghind 60 000 krooni; tagatisraha 6 000 krooni. Pakkumised tuleb esitada Kaitseministeeriumi infrastruktuuri osakonnale aadressil Sakala 1, 15094 Tallinn. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.12.2005.a. kell 10.00. Pakkumised avatakse 09.12.2005.a. kell 10.15 Kaitseministeeriumis teise korruse vahesaalis Sakala tn 1 Tallinn ja selle juures võivad viibida kõik pakkumiste esitajad. Pakkumised peavad olema suletud kinnises ümbrikus. Ümbrikule märkida järgmist: * pakkuja kontaktandmed; * kinnistu aadress, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna “Kinnisvara võõrandamine”; * hoiatusmärge “Mitte avada enne enampakkumise pakkumiste avamist”. Pakkumise esitajale väljastatakse tõend pakkumise esitamise kohta. Pakkumised tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente: * pakkuja nimi; * juriidilise isiku puhul registrikaart, postiaadress ja kontakttelefon. Füüsilisest isikust pakkuja puhul isikukood, elukoht ja kontakttelefon, koopia isikut tõendavast dokumendist; * avaldus müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel; * tõend tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta; * sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma Eesti kroonides; * pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja või pakkuja seadusliku esindaja allkiri, volitatud esindaja puhul volikiri ja volitatud isiku allkiri; * panga nimi ja arvelduskonto number, kuhu tagastada enampakkumise mittevõitmisel tagatisraha . Enampakkumise osavõtutasu iga objekti kohta on 3000 (kolm tuhat) krooni ja seda ei tagastata. Osavõtutasu tuleb kanda Rahandusministeeriumi kontole Ühispangas nr 10220034800017, viitenumber 2800048972. Tagatisraha tuleb kanda Rahandusministeeriumi kontole Ühispangas nr 10220034799018, viitenumber 3100056553. Mõlemad tasud peavad olema laekunud hiljemalt pakkumiste esitamise päevale eelneval tööpäeval. Märgusõnaks märkida “kinnisvara võõrandamine ja kinnistu aadress”. Enampakkumise võitja poolt tasutud tagatisraha tasaarvestatakse ostu-müügilepingu sõlmimisel ostuhinnaga. Ostu-müügileping sõlmitakse enampakkumise võitjaga vastavalt riigivara seaduse paragrahvile 32. Kogu ostuhind tuleb tasuda notariaalse ostu-müügilepingu sõlmimise päevaks. Kõik ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud kulud tasub ostja. Enampakkumise tingimuste ja enampakkumisel olevate kinnistute kohta saab informatsiooni Kaitseministeeriumist telefonil 71 70 114 (Külli Tulvik).

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 717 0022 info@kaitseministeerium.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
,Eesti