Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


23. detsember 2005
AS Narva Elektrijaamad kuulutab välja avatud pakkumise tehnilise abi teenusele tuhaärastuse ja tuhaväljade renoveerimiseks Narvas. Teenuse spetsiifiliseks eesmärgiks on Narva EJ tuhaärastuse ja tuhaväljade renoveerimiseks vajaliku investeeringuprojekti ettevalmistamine ja selleks kõikide vajalike uuringute läbiviimine, mis oleks aluseks ja eelduseks: - rahastamisotsuse langetamiseks projekti finantseerimiseks Ühtekuuluvusfondist (Cohesion Fund) Euroopa Komisjoni poolt: - 2. etapis toimuvate projekteerimis- ja ehitustööde tõrgeteta elluviimiseks. Täpsem tööde ulatus: Käesoleva projekti spetsiifilisteks eesmärkideks on osutada kvaliteetset ja professionaalset tehnilist abi Narva Elektrijaamadele järgmistes valdkondades: - projekti "Tuhaärastuse ja tuhaväljade renoveerimine" ettevalmistamine ja selleks kõikide vajalike uuringute läbiviimine, mis oleks eelduseks ja aluseks rahastamisotsuse langetamiseks projekti finantseerimiseks Ühtekuuluvusfondist (Cohesion Fund) Euroopa Komisjoni poolt; - efektiivse hanke- ja projekti rakendamise plaani olemasolu tagamine ja pakkumiskutse dokumentide koostamine tasemel, mis võimaldaks neid kasutada alusena projekti elluviimisel. Tööde teostamise aeg on 10 kuud alates hankelepingu sõlmimisest. Nõutavad tagatised ja garantiid: Pakkumise esitamisel on nõutud pakkumise tagatise esitamist 6000 EUR suuruses summas kas pangagarantiina või ülekandega Keskkonnainvesteeringute Keskuse arveldusarvele 221014717333 Hansapangas. Pakkumiste ettevalmistamise ja esitamise käigus tekkida võivate küsimuste lahendamiseks on pakkujatel õigus osaleda korraldatavas tutvumisvisiidis, mis toimub 17. jaanuar 2006. Osavõtjad kogunevad kell 09.00 ASi Narva Elektrijaamad administratiivkorpuses (Elektrijaama tee 59, Narva, Eesti). Üksikasjalikuma informatsiooni saamiseks tutvumisvisiidi kohta võivad pakkujad pöörduda hr Andi Sadlaku poole, tel. 716 6479, +358 407 312 801. Pakkumise kutse dokumendid on võimalik saada elektronposti teel. Pakkumised esitada hiljemalt 17. veebruar 2006 kell 11.00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Enefit Power AS, Auvere, NARVA-JÕESUU
+372 46 67 222 tootmine@energia.ee
Map-pin

Asukoht

IDA-VIRUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Uuringud
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 17. veebr 2006
Objektiga/dokumentidega tutvumine 17. jaan 2006
Teostamise aeg 10 kuud