Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


06. veebruar 2006
Anija Vallavalitsus teatab Änni II maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikust väljapanekust Anija vallavalitsuses ning avaliku arutelu toimumisest 21. veebruaril 2006 kell 17.00. Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Anija valda Änni järve lähedusse hotell- konverentsikeskus. Planeeringuga on 9,8 ha suurusega alale määratud ehitusõigus hotell-konverentsikeskuse rajamiseks ja nähakse ette hoonete ja nende teenindamiseks vajalike rajatiste asukohad ning hoonete arhitektuursed nõuded. Hoonestusalasid on kaks ja hooned on ühe- kuni kolmekorruselised kaldkatusega palkehitised. Detailplaneeringuga nähakse ette muuta krundi sihtotstarbed järgmiselt: spordi- ja puhkerajatiste maa, liiklusmaa – krunti läbiv Pikanõmme tee, muu maa jääb sihtotstarbega maatulundusmaa-metsamaa. Vastavalt detailplaneeringule kavandatakse hotell- konverentsikeskuse tarbeks ehitada välja veevarustussüsteem (sh sadevee käitlemine), soojavarustus maa/õhkkütte soojuspumpade baasil, parkla, kergliiklusteed, spordiväljakud, tänavavalgustus ja alajaam.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Rebruk Invest AS, Reopalu, Türi vald
+372 385 1062
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 605 3150 estivo@afconsult.com
Planeeringu koostaja
Briefcase
5642584 info@ab-nafta.ee
Map-pin

Asukoht

Pillapalu, Anija vald, HARJUMAA, Eesti
,Pillapalu, Anija vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 9,8 ha