Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. jaanuar 2006
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Tartumaal järgmistele töödele: 1. Narva AJ fiidrilõpu tarbijate ülevõtmine uue ehitatava alajaama toitele. 2. Kaasiku talu, Vahi, Tartu vald, elektrivarustuse ehitamine. Lisainformatsioon: Pakkumised esitada UUEL hinnatabeli vormil ja mõlemale positsioonile eraldi! I Tartumaa, Narva AJ fiidrilõpu tarbijate ülevõtmine uue ehitatava alajaama toitele. J53050 Tehnilised põhiandmed: Tööd teostada vastavalt lisatud tööprojektile nr. L53047-K1 AS Elpec järgmises mahus: · Projektiga ettenähtud olemasolevad “Narva” AJ tarbijad siduda uue alajaamaga paigaldadades 0,4 kV maakaablit ca. 0,4 km. · Teostada trafopaigaldus uude alajaama (Tellija poolt antava trafo saab kätte SLO laost Tartus). · Teostada ettenähtud 0,4kV õhuliini demontaaž. .Ehitustööde täitmise tähtaeg: 17.04.2006 II Tartumaa, Kaasiku talu, Vahi, Tartu vald, elektrivarustuse ehitamine. L53047. LT - 63831 Tehnilised põhiandmed: Ehitada alljärgnevas tööde mahus järgides tööprojekti: AS Elpec, töö nr. L53047-K1. - Paigaldada kaitseseadmega lahklüliti. - Ehitada k/p maakaabelliini ca. 752 m. - Paigaldada komplektalajaam (AJ annab OÜ jaotusvõrk).Harju Elekter tarneaeg - 25.01.2006 - Arvestada alajaama transpordiga Tallinnast Harju Elektrist. - Paigaldada 0,4 kV maakaabel komplektalajaamast kuni liitumiskilbini LK Kaasiku, ca. 171 m. - Paigaldada samasse trassi reservtoru, ca. 87m. - Paigaldada liitumiskilp LK Kaasiku 3x20A peakaitsmega (liitumiskilbi annab OÜ Jaotusvõrk) - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. - Taotleda kohalikult omavalitsuselt kasutusluba. NB! Õhuliini demontaaž, trafo ja ülejäänud 0,4 kV maakaabli paigaldus on tellitud kaasnevast investeeringust. Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Tartu arengusektori või piirkonna meistri Eduard Kupri poole, tel. 71 68 434, 51 14 682. 4.Tellimuse täitmise tähtaeg: 17.04.2006 Lisatingimused: Mõõtekompleks peab vastama EE mõõtestandardile ja kohalikele lisanõuetele. Üks tööpäev enne ehitustööde algust teavitada JV Tartu mõõtesektorit (Enn Külaots, Malle Tõnisson – 71 68 327) Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 2. kuni 9. jaanuarini kell 10.00- 11.00 OÜ Jaotusvõrk hangete osakonnas aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumise esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2006 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5, tuba 245. Täiendav info telefonil 071 68 257, faks 71 68 200, e-post Taimi.Ostrat@energia.ee, kontaktisik on Taimi Ostrat ja telefonil 71 68 434 või 51 14 682, kontaktisik on Eduard Kupri.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

TARTUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil