Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


20. veebruar 2006
AS Narva Elektrijaamad kuulutab välja avatud pakkumise Kreenholmi viiva aurutorustiku renoveerimisele. Käesoleva hanke eesmärk on Kreenholmi viiva aurutorustiku väljavahetamine. Kreenholmi viiva aurutorustiku renoveerimistööd tehakse AS Siltumelektroprojekts tööprojekti nr BEJ-110/04-TP-115 järgi "võtmed kätte" põhimõttel. Hanke mahtu on arvatud kõik hanke edukaks teostamiseks vajalikud projekteerimistööd, kooskõlastused, materjalid, seadmed, erinevad tööd ja tööoperatsioonid ning tööjõud. Kreenholmi viiva aurutorustiku renoveerimistööd tehakse AS Siltumelektroprojekts tööprojekti nr BEJ-110/04-TP-115 järgi "võtmed kätte" põhimõttel. Koostada ja kooskõlastada ostjaga tööde teostamise projekt (TTP). Renoveerimise käigus on ette nähtud ka järgmiste tööde tegemine, kuid võib sellega mitte piirduda: - vasakpoolse aurutorustiku ja kondensaaditorustiku torudelt kooritud soojusisolatsiooni ning purunenud (maha varisenud) soojusisolatsiooni osandamine ja taaskasutamine. Soojusisolatsioon vedada ja ladestada Balti Elektrijaama ohtlike jäätmete prügilasse. Asbesti sisaldava isolatsiooni osandamine, sortimine, taaskasutamine peab toimuma kooskõlas Eestis kehtivate asbestitöökaitse eeskirjadega ning asbestitööle esitatavate töötervishoiu ja tööohutuse nõuetega; - Balti Elektrijaamas asuvas laos aurutorustikult kooritud tsingitud plekist kaitsekatte üleandmine ostjale; - vasakpoolse aurutorustiku ja kondensaaditorustiku demonteerimine, torude vedu Balti Elektrijaamas asuvasse lattu; - vasakpoolse aurutorustiku, soojusisolatsiooni paigaldamine, olemasolevate tugede tugevdamine ja pikendamine ning lisatugede paigaldamine, järgides tööprojektis esitatud nõudeid; - (vajaduse korral) olemasolevate ehituskonstruktsioonide uuringu korraldamine ja tugevdamine; - ülemise tala tariraudade (sissebetoneeritud ankrutega metallplaadid) tugevdamine 25 rulltoe abil; - juulis 2006 kavandatava parempoolse aurutorustiku pikaajalise sulgemise ajal parem- ja vasakpoolse aurutorustiku vahele silluse paigaldamine ning vasakpoolse aurutorustiku ühendamine üle Oru tänava jooksva aurutorustikuga; - surveproovid (hüdraulilised katsetused). Soojusisolatsioonile ja kaitsekattele esitatavad nõuded sisalduvad tööprojektis. Lubamatu on soojusisolatsiooni läbiripe (vajumine) ning lokaalsed soojuskaod (liitekohtades, jne). Hanke piirid – rulltoest nr 3 soojuskambri 8-2 välisseinani. Tööde teostamise tähtaeg on 29. september 2006. Nõutavad tagatised ja garantiid: Ostja nõuab töövõtjalt töökindluse suhtes garantiikohustuse võtmist, mis eeldab, et garantii katab kõiki selle kehtivuse ajal ilmnenud töö lepingutingimustele mittevastavusi, ning see kehtib kakskümmend neli (24) kuud. Töökindlusgarantiitähtaeg hakkab kulgema tehtud tööde lõplikust üleandmisest. Garantiitähtaja kulg peatub ajal, mil ostja ei saa asja kasutada lepingutingimustele mittevastavuse tõttu, mille eest vastutab garantii andja. Eeldatakse, et garantiiga on hõlmatud kõik asjal garantiitähtaja jooksul ilmnenud puudused. Garantiitähtaja jooksul ilmnenud puudustest teavitab ostja töövõtjat kirjalikult; pooled lepivad kokku tähtaja, mille jooksul töövõtja kõrvaldab ilmnenud puudused. Kokkuleppele mittejõudmisel määrab ostja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui töövõtja jätab määratud tähtajaks puudused kõrvaldamata, kõrvaldab ostja need ise töövõtja kulul. Pakkumiste ettevalmistamise ja esitamise käigus tekkida võivate küsimuste lahendamiseks on pakkujatel õigus osaleda korraldataval tutvumisvisiidil, mis toimub 28. veebruaril 2006.а. Osavõtjad kogunevad kell 13.00. Balti Elektrijaamas ASi Narva Elektrijaamad haldushoone kabinetis 112. Pakkumise kutse dokumendid väljastatakse AS-st Narva Elektrijaamad (tel. 716 6343, faks 716 6343, 716 6200, e-post: jelena.zurova@nj.energia.ee) peale dokumentide eest summa 500 krooni tasumist AS Narva Elektrijaamad arveldusarvele nr 221013394401 Hansapangas. Maksekorraldusel tuleb näidata riigihanke number (025257). Lisainformatsioon: AS Narva Elektrijaamad, Aleksandr Margassov, ASi Narva Soojusvõrk tehniline direktor, tel. 716 6578, 5645 4013, faks 356 0672, e-post: aleksandr.margassov@ns.energia.ee. Pakkumised esitada hiljemalt 16. märts 2006 kell 13.00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Enefit Power AS, Auvere, NARVA-JÕESUU
+372 46 67 222 tootmine@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
588 44 585 narvasoojus@energia.ee
Projekteerija
Briefcase
Map-pin

Asukoht

NARVA, IDA-VIRUMAA, Eesti
,NARVA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Vahetamine
  • Renoveerimine
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 16. märts 2006
Objektiga/dokumentidega tutvumine 28. veebr 2006
Teostamise tähtaeg 29. sept 2006