Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


20. veebruar 2006
Tallinna Kommunaalamet kuulutab välja avatud pakkumise Tallinnas, Punase tn. Paekaare tn. Võidujooksu tn, ja Pae tn. vahelise ala tänavavalgustuse rekonstrueerimise tööprojekti koostamisele. Projekt tuleb koostada vastavalt, kehtivatele õigusaktidele ja normidele, käesoleva riigihanke PKD tingimustele, projekteerimise lähteülesandele ning projekteerimistingimustele. Pakkuja on kohustatud andma Tellijale üle valmisprojekti 4 (neljas) eestikeelses eksemplaris kirjalikult ja 1 (ühe) digitaalselt. Eeldatav ehitusmaksumus ühes eksemplaris. Projekti koostamise tähtaeg on 31. august 2006. Nõutavad tagatised ja garantiid: 1. Pakkumine peab sisaldama tagatise olemasolu tõendust 2000 krooni krediidi-, finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi garantiiga või rahasumma deponeerimisega Ostja arvelduskontole nr 10220042791011 Ühispangas. 2. Pakkumise tagatis peab olema jõus vähemalt pakkumise jõusoleku tähtaja jooksul. Pakkumise kutse dokumendid väljastatakse kolme tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates pakkujalt, kes on Täitjale esitanud vastava kirjaliku taotluse ja tasunud PKD eest tasu ning esitanud Täitjale panga poolt kinnitatud maksekorralduse või selle koopia. Taotlused esitada: faks 626 4650, e-mail: info@tpj.ee. Dokumentide eest summa 100 krooni tasuda Teede Projektijuhtimise AS arvele 221023849205 Hansapank või 10220036359016 Ühispank, märksõna all "Punase tn. Paekaare tn. Võidujooksu tn. ja Pae tn. vahelise ala projekti PKD". Lisainformatsioon: Teede Projektijuhtimise AS, Taavi Havi, peaspetsialist, tel. 626 4644, faks 626 4650, e-post: info@tpj.ee. Pakkumised esitada hiljemalt 3. märts 2006 kell 14:00.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 645 7191 kommunaal@tallinnlv.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 626 4640 info@tpj.ee
Map-pin

Asukoht

Punase, Paekaare, Võidujooksu ja Pae tn vaheline ala
TALLINN, Eesti
Punase, Paekaare, Võidujooksu ja Pae tn vaheline ala,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Projekteerimine
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 3. märts 2006
Projekti tähtaeg 31. aug 2006