Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


27. veebruar 2006
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud "Riigivara võõrandamise korraga" ning tulenevalt alljärgnevate Keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1. 25.01.2006 käskkiri nr 79 - Harju maakonnas Rae vallas Jüri alevikus Aleviku tee 4/Teriku tn 2 asuv kinnistu (katastritunnus 65301:003:0611, pindala 3397 m², sihtotstarve ärimaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 1 358 800 krooni, tagatisraha 135 800 krooni; 2. 13.01.2006 käskkiri nr 45 - Harju maakonnas Tallinna linnas Männiku tee 123/13 asuv kinnistu (katastritunnus 78404:405:0045, pindala 672 m², sihtotstarve tootmismaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 403 200 krooni, tagatisraha 40 300 krooni; Kinnistul asub laoplats jäätmetega. 3. 25.01.2006 käskkiri nr 81 - Ida-Viru maakonnas Sonda vallas Sonda alevikus Karja põik 1 asuv kinnistu (katastritunnus 75101:006:0105, pindala 6217 m², sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 49 700 krooni, tagatisraha 4900 krooni; 4. 25.01.2006 käskkiri nr 81 - Ida-Viru maakonnas Sonda vallas Sonda alevikus Karja põik 3 asuv kinnistu (katastritunnus 75101:006:0102, pindala 3201 m², sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 25 600 krooni, tagatisraha 2500 krooni; 5. 06.02.2006 käskkiri nr 122 - Harju maakonnas Tallinna linnas Valdeku tn 109K asuv kinnistu (katastritunnus 78404:403:0012, pindala 4255 m², sihtotstarve tootmismaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 2 553 000 krooni, tagatisraha 255 300 krooni; 6. 06.02.2006 käskkiri nr 120 - Rapla maakonnas Käru vallas Jõeküla külas asuv Toosi kinnistu (katastritunnus 37501:004:0034, pindala 9,11 ha, sihtotstarve maatulundusmaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 455 500 krooni, tagatisraha 45 500 krooni; Kinnistul asub veekogu. 7. 06.02.2006 käskkiri nr 125 - Harju maakonnas Jõelähtme vallas Uusküla külas AÜ Paala 46A asuv kinnistu (katastritunnus 24504:010:0012, pindala 2387 m², sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 596 800 krooni, tagatisraha 59 600 krooni. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 09. märtsiks 2006 hiljemalt kl 12.00 aadressil Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10602 Tallinn. Ümbrikule märkida: • pakkuja kontaktandmed; •objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; • hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 9. märtsil 2006 kell 12.15 Tallinnas Mustamäe tee 51, Maa-ameti II korruse nõupidamiste saalis (ruum nr 207) ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 1) avaldust • nõustumine müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel; • pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; • numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; • pakkumise tegemise kuupäeva; • pakkumise esitaja allkirja; 2) tõendit tagatisraha tasumise kohta; 3) juriidilise või füüsilise isiku esindaja volitusi tõendavat dokumenti; 4) juriidilised isikud peavad lisama äriregistri väljavõtte. Enampakkumises osalemise avaldus peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses nimetatud tingimustel ning panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 09. märtsiks 2006 kella 11.00 Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks .......................................(müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Enampakkumise läbiviimise korra ja enampakkumisel olevate kinnistute kohta saab täiendavat informatsiooni Maa-ameti kodulehelt (www.maaamet.ee) või telefonidel 688 8126, 738 5118.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
,Eesti