Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


08. oktoober 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kallaste käidupiirkonnas asuva Ruskavere alajaama piirkonna pingeprobleemi lahendamiseks (J93114). Lisainfo: Ehitada alljärgnevas tööde mahus: - Asendada Ruskavere aj. F-3 olemasolev kaitselüliti uue kaitselüliti TmaxT2 63A. - Asendada F-3 paljasjuhtmed alates alajaamast kuni joonisel näidatud mastini õhukaabliga EX 4x95 ca. 480m. - Asendada haruliinil paljasjuhtmed EX4x25-ga ca. 100m ja üks majasisestus EX4x25-ga ca. 10m. - Ehitada nõuetekohased maandusseaded. NB! Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Lisa 1. joonis Ehituseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Arendus-ehitusosakonna Lõuna piirkonna projektijuhi Valdeko Hirmo tel. 514 0261 või piirkonna käidukorraldaja Urmas Õunapuu poole tel. 5348 5383._Lõpptähtaeg 31.12.2009_ Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Urmas Õunapuu/TARTU/JV/Energia Telefon: 53 48 5383. Õhuliini kaabel 25 mm2 04 liinile 100 M; Alajaama 0,4 kaitselüliti paigaldamine 1 kmp; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 590 M; Õhuliini kaabel 95 mm2 04 liinile 480 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. detsember 2009. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post taimi.ostrat@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 13. oktoober 2009 kell 10.00 aadressil Tartu, Ilmatsalu 5. Hankejuht on Taimi Ostrat, telefon 71 68 257, e-post taimi.ostrat@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 716 8256
Map-pin

Asukoht

KALLASTE, TARTUMAA, Eesti
 KALLASTE, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 13. okt 2009
Teostamise tähtaeg 31. dets 2009