Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. jaanuar 2008
Algatati üldplaneeringut muutev detailplaneering Tõmmiku külas asuvatel Juhani 7 (katastritunnusega 29501:007:1297, pindalaga 40096 m² ja Aru-Mihkli (katastritunnusega 29501:007:0814, pindalaga 4,02 ha) maaüksustel. Planeeringu eesmärk on tootmis- ja ärimaa sihtotstarbega kruntide moodustamine ning ehitusõiguste määramine. Samuti algatati planeeritaval alal kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude hindamiseks strateegiline keskkonnamõjude hindamine, kuna arendatav ala asub Karjaküla aleviku läheduses, samuti arvestades planeeritava maa-ala suurust ja planeeringulahenduse elluviimisel uute rajatavate tootmishoonete mahtu. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Keila Vallavalitsus ning kehtestaja Keila Vallavolikogu. Detailplaneeringu koostaja ning hindamise läbiviija ei ole käesoleval hetkel veel teada. Keskkonnamõju hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Keila Vallavalitsuse ruumides, asukohaga Keila linn, Paldiski mnt 21, vastuvõtuaegadel (E 09:00-13:00 ja K 14:00-19:00) ning veebilehel, www.keilavald.ee. Keila Vallavalitsuse kontaktisikuks antud küsimuses on Kadri Kurm, tel 678 0665, kadri.kurm@keilavald.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu algataja
Briefcase
+372 678 0665
Map-pin

Asukoht

Juhani 7, Aru-Mihkli
Tõmmiku, Lääne-Harju vald, HARJUMAA, Eesti
Juhani 7, Aru-Mihkli Tõmmiku, Lääne-Harju vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil