Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


28. aprill 2008
Linnavalitsusel on plaanis kehtestada J. Köleri tn 10 kinnistu detailplaneering, millega on määratud planeeritava maa-ala elamumaa krundile ehitusõigus kuni 3-korruselise 7 korteriga elamu ehitamiseks ja olemasoleva 2-korruselise 4 korteriga elamu rekonstrueerimiseks. Detailplaneering näeb ette lammutada krundil paiknevad 1-korruselise hoovimaja, amortiseerunud puukuurid ja pesuköök, rekonstrueerida 2-korruseline elamu ning lammutatud hoonete asemele ehitada soklikorrusega kuni 3-korruseline 7 korteriga puitelamu, maksimaalse kõrgusega 12,3 meetrit maapinnast. Uue hoone kavandamisel krundi Vesivärava tänava poolsele osale on säilitatud väljakujunenud hoonestusstruktuuri, hoone suurus, määratud katusekalle ja viimistlusmaterjalid on kvartalile iseloomulikud. Olemasoleva, rekonstrueeritava hoone plaanimõõte ja ehitusalust pinda ei muudeta. Uus hoone plokistatakse J. Köleri tn 12a hoonega. Katus on kavandatud viilkatusena, 30º kaldega nagu lähimatel naaberhoonetel. Katuseharja võib projekteerida risti või paralleelsena naaberhoonete katuseharjadega. Rekonstrueeritava 2-korruselise mitme korteriga elamu arhitektuurset välisilmet ei muudeta. Määratud on nõue säilitada välisviimistluses nii palju algupäraseid detaile ja materjale kui võimalik: olemasolev välisvooder, ehisdetailid, nikerdatud sarikaotsad, välisuksed, aknad, aknapitsid, akende piirlauad, kremoonid. Väikesi muudatusi on lubatud teha ainult hoone sisenurga külgedes. Parkimine on kavandatud planeeritaval krundil uue hoone soklikorrusel ja õuealal, kokku on ette nähtud 10 parkimiskohta. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles J. Köleri tn 10 kinnistu kaasomanik Jaak Herodes.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 600 9677 kontakt@pgr.ee
Planeeringu algataja
Briefcase
+372 640 4141 lvpost@tallinnlv.ee
Map-pin

Asukoht

J. Köleri 10
TALLINN, Eesti
J. Köleri 10,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 0,1 ha