Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


27. august 2007
Kaiu Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Raplamaal Kaiu vallas Vahastu külas asuva Vahastu kooli kinnistu (kinnistusregistri osa number 2934637, katastritunnus 27701:005:0047, pindala 5317 m², sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa) müügiks. Enampakkumise alghind on 800 000 (kaheksasada tuhat) krooni. Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma osavõtutasu 300 (kolmsada) krooni ja tagatisraha 5% müüdava vara alghinnast, s.o. 40 000 (nelikümmend tuhat) krooni. Osavõtutasu ja tagatisraha peab olema laekunud vallavalitsuse arveldusarvele nr. 1120056593 hiljemalt 17. septembril 2007.a. kella 11-ks Pakkumised esitada kirjalikult, suletud ümbrikus hiljemalt 17. septembril 2007.a. kella 11:00-ks Kaiu vallavalitsuse aadressil Kasvandu tee 17, Kaiu alevik, 79301 Raplamaa. Ümbrikule kirjutada märge „ENAMPAKKUMINE” Kirjalik pakkumine peab sisaldama: 1) taotlust, milles sisaldub: - nõustumine müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel - pakkuja nimi ning elu- või asukoha aadress ja telefoninumber - numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetne arvuline pakkumissumma - pakkumise tegemise kuupäev - pakkumise esitaja allkiri. 2) maksekorralduse koopia tagatisraha ja osavõtutasu tasumise kohta 3) füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitusi tõendav dokument (äriregistri väljavõte ja vajadusel volitus). Pakkumised avatakse vallavalitsuse istungil 17. septembril 2007.a. kell 14:00 Kaiu vallavalitsuse nõupidamiste ruumis (nr. 09) aadressil Kasvandu tee 17, Kaiu alevik, Raplamaa. Ostu-müügileping sõlmitakse enampakkumise võitjaga 2 (kahe) kuu jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Ostuhind tuleb täies ulatuses tasuda enne ostu-müügilepingu sõlmimist. Ostu-müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Kui ostja süül jääb ostu-müügileping sõlmimata, siis tagatisraha ei tagastata. Pakutava vara kohta saab informatsiooni tel. 48 45 438 Villu Vasar ja tel. 48 45 297, 50 86475 Ülle Kiviste.

Objektiga seotud ettevõtted

Müügi korraldaja
Briefcase
Kaiu Vallavalitsus , Kaiu, Rapla vald
+372 484 5293 vald@kaiu.ee
Map-pin

Asukoht

Vahastu, Rapla vald, RAPLAMAA, Eesti
 Vahastu, Rapla vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 17. sept 2007
Maa-ala 5317 m²