Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitustööd. Tööde lõpp augustis 2019.

20. märts 2019
Teostatakse Kose valla väikeasumite ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rekonstrueerimise ehitustöid.
Oru külas rekonstrueeritakse küla keskust läbiva vana tee ümbruses ja sealt lõuna pool paiknevad ühisveevärk  ja -kanalisatsioon. Sealhulga  rekonstrueeritakse Keskuse veetöötlusjaam – ehitakse uus hoone ning  paigaldatakse nõuetekohase tuletõrjevee tagamiseks  vajalikud pumbad ja veereservuaarid.  Keskuse veetöötlusjaam jääb ümberehitamise järel Oru küla  põhiliseks tarbeveepumplaks. Küla  lõunapiirkonnas rekonstrueeritakse ühisveevärgi torustikud ning rajatakse ühiskanalisatsioon. Paigaldatakse 3  reoveepumplat. Lisaks likvideeritakse üks, edaspidi küla veega varustamiseks mittevajalik puurkaev-pumpla.
Ravila, Palvere ja Vardja asulate projekti põhiline eesmärk on koguda kokku asulates tekkiv reovesi ja suunata see mööda rajatavaid survetrasse puhastamiseks Kose aleviku reoveepuhastisse. Kohalikud, amortiseerunud väikepuhastid likvideeritakse. Lisaks  rekonstrueeritakse Vardja ja Palvere külade ühiskanalisatsioonitorustikud. Et  torustikud  suubuvad  Kosele  Ravila  maanteed  mööda,  siis rekonstrueeritakse ka Ravilast rajatava  survetrassi  ehitusmaa  äärde jäävate kortermajade  Ravila maantee 14, 16, 27 ja 27A piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustikud.
Tööde  maksumus  kokku on 1831849  eurot,  millest  Kose vald tasub 123654  eurot,  OÜ  Kose  Vesi 551143 eurot ning SA Keskkonnauuringute Keskus 1157052 eurot.  Orus ehitab torustikke Watercom OÜ, mujal TREV-2 AS. Oru Keskuse veetöötlusjaama ehitab samuti TREV-2. Omanikujärelvalvet teeb Keskkonnaprojekt OÜ. Tööd peavad olema kõikjal lõppenud 2019 augustikuu lõpuks.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
Kose Vesi OÜ, Kose, Kose vald
+372 675 1267 info@kosevesi.ee
Tellija esindaja
Veevarustus-, puhastussüsteemid
Briefcase
+372 626 2620 watercom@watercom.eu
Briefcase
+372 677 6500 trev2@trev2.ee
Map-pin

Asukoht

Kose vald, HARJUMAA, Eesti
 Kose vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maksumus 1 831 849 €
Tööde lõpp august 2019