Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


23. oktoober 2009
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Kohila vallas Rootsi külas asuva Aando alajaama fiider 3 pingeprobleemi lahendamiseks (J35114). Lisainfo: Tehnilised põhiandmed: Komplektalajaama ("Tuulingu" 10/0,4kV AJ) HEKA1-VM250 trafoga 100kVA paigaldamine 1tk., kaugloetava kaoarvesti paigaldus komplektalajaama 1tk., 10kV ÕL masti paigaldamine koos LL ja piirikutega 1tk., 10 kV maakaabli paigaldamine 875 m (trassi pikkus), 0.4 kV maakaabli paigaldamine kokku 64 m (trassi pikkus), 0,4kv ÕL tõmmitsaid 2tk., 0,4kV ÕL demontaaþ 620m, ÕL mastide demontaaþ 13 tk. Lisatingimused: 10/0.4 kV 100 kVA trafo 1 tk (komplektalajaamale) tellib JV. Komplektalajaama HEKA-1VM250 tellib JV (tellitud 48-nädalaks). Kaugloetava kaoarvesti 1 tk hangib ehitaja (ZMD410 CT44.2409 S2), kaoarvesti paigaldamiseks ja Tõnumaa talu ning Kivinõmme talu mõõsüsteemi ringitõstmiseks võtta mõõtesektorist tööülesanne.10 kV maakaabli AXAL-TT Pro 3x50/25 920m hangib ehitaja. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus Käidukorraldaja: Taivo Parve/Rapla/JV/Energia Telefon: 51 29 558 Tellimuse alusdokumendid.: Tööprojekt J35114 "Aando" AJ 0,4kV F-3 tarbijate pingeprobleemi lahendus. Rootsi küla. Kohila vald." . Eh.luba nr.8600(220583912) 01.09.09. Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 1 tk; Õhuliini mastid kl III Kp-liinile 1 tk; Tõmmits 04-liinile 2 tk; Maakaabel 0,4kV 70mm2 64 M; Maakaabel 50mm2 KP 875 M; Demontaaztööd- õhuliini post 12 tk; Otsamuhv KP 2 tk; KP liini lahklüliti 1 tk; Jätkumuhv KP 1 tk; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 620 M; Demontaaz olemasoleva KP masti asendamisel 1 tk; Kaugloetav arvestussüsteem 1 kmp; Kordusmaandus 0,4 osas 1 tk; Kordusmaandus KP osas 1 tk; Traavers koos isolaatoritega 1 tk; KP osas haljastuse taastamine 40 M2; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 875 M; Kaablikaitsetoru KP 60 M; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 32 M. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 22. jaanuar 2010. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee. Pakkumise esitamise tähtaeg on 27. oktoober 2009 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 71 50 512, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

Kohila vald, RAPLAMAA, Eesti
 Kohila vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 27. okt 2009
Teostamise tähtaeg 22. jaan 2010