Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


07. august 2006
AS Elektriteenused kuulutab välja avatud pakkumise Viimsi vallas Lubja külas Toomsalu-Saaremetsa-Saarsalu-Nurmevälja MÜ elektrivarustusega seotud kaeve- ja taastamistöödeks. Lisainformatsioon: Juhised pakkujale: 1. Pakkumise keel: eest keel 2. Pakkumise jõusoleku periood: 60 päeva arvates esitamise tähtpäevast 3. Pakkumise esitamise viis: 3.1. Dokumendid esitatakse trükitult ja kirjutatakse alla pakkuja poolt. 3.2. Pakkumine esitatakse suletud ümbrikus, millele on kirjutatud “Viimsi vallas Lubja külas Toomsalu-Saaremetsa-Saarsalu-Nurmevälja MÜ elektrivarustusega seotud kaeve-ja taastamistööd” ja hoiatusega: Mitte avada enne 11.08.2006.a. kell 15.00 4. Pakkumise korraldaja jätab endale õiguse tagasi lükata kõik pakkumised igal ajal enne töövõtulepingu sõlmimist, või muuta läbirääkimiste tulemusena töövõtu mahtu. 5. Ostja eeldab, et töövõtja on põhjalikult tutvunud pakkumise kutse dokumentidega, objekti ja seal valitsevate tingimustega. Ostja on võtnud arvesse kõik kirjeldatud tööde teostamiseks vajalikud kirjeldamata tööd ning muud piiravad ja tööde teostamist kitsendavad tingimused. 6. Hinnapakkumine tuleb esitada vastavalt kutsel esitatud tabelile. 7. Pakkuja peab arvestama, et kõik kaevetööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused tuleb hankida pakkujal. 8. Pakkuja garanteerib tööde teostamise kvaliteedi vastavuses Viimsi vallavalitsuse poolt kehtestatud nõudmistega. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30.10.2006. Pakkumise kutse dokumente väljastatakse 10. augustini 2006 kella 11.00- 14.00 aadressil Järve 37, Tallinn ruumist 306. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 2 päeva enne pakkumise kutsedokumentide väljavõtmist. Pakkumised esitada 11. augustiks kell 15.00 ülaltoodud aadressile. Täiendav informatsioon telefonil 71 54 298, faks 71 54 140, e-post oleg.terentjev@energia.ee , kontaktisisk on Oleg Terentjev ja telefonil 50 55 393, faks 71 54 140, e-post sergei.musakko@energia.ee , kontaktisik Sergei Musakko.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 716 8323 et@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Lubja, Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
,Lubja, Viimsi vald, Eesti