Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


05. jaanuar 2009
Keskkonnaministeerium teatab Hiiumadala 2 liivamaardla keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande heakskiitmisest. Keskkonnaministeerium otsustas kantsleri 26. jaanuari 2007. a käskkirja nr 127 alusel väljastada AS-ile Tallinna Sadam maavara kaevandamise loa liiva kaevandamiseks Hiiumadala liivamaardlast. Käskkirja nr 127 järgi oli mäeeraldise teenindusmaa suurus 626,62 ha, sh mäeeraldis 297,00 ha. Mäeeraldise asub Läänemeres Eesti territoriaalvetes Hiiumadalast ca 5 meremiili kaugusel. Kaevandatav maavara on ehitusliiv ja täitepinnas. Liiva kasutatakse täitematerjalina uute kaide rajamisel. Liiva transport mööda merd on logistiliselt sadama ehitusele kõige otstarbekam ja samas ka keskkonnale väiksema mõjuga kui liiva vedamine maismaalt. Mäeeraldisest kaevandatavat liiva kasutatakse Muuga sadama ja Paldiski lõunasadama ehitustöödeks. Taotleja soovib vähendada mäeeraldise teenindusmaad 149,16 ha võrra ja suurendada mäeeraldist 198,46 ha võrra. Samuti soovitakse vähendada maavara kaevandamise keskmist aastamäära 2180 tuh m³-lt 1300 tuh m³-le. Loa kehtivusaeg on 5 aastat. Heakskiidetud keskkonnamõju hindamise aruande ning aruande heakskiitmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse ja -tehnoloogia osakonnas aadressil Narva mnt 7a, ruum 428, Tallinn. Kontaktisik on spetsialist Timo-Mati Pall, tel 626 2972, faks 626 2801, e-post: timomati.pall@envir.eeKuna
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 631 8596 portoftallinn@ts.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
Altakon OÜ, Muraste, Harku vald
+372 52 56 483 info@altakon.ee
Map-pin

Asukoht

HIIUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil