Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


28. august 2006
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise Pärnumaal Pärnu linna ja Kilingi-Nõmme käidupiirkonnas alajaamade katuste remondiks (17 objekti). Lisainformatsioon: Pakkumine esitada objektide kaupa, parim pakkuja selgitatakse pakkumiste summana! Pakkumine esitada elektrooniliselt: jv.pakkumised@energia.ee Hankekonkursi tuvastamiseks ja meili edasiseks töötlemiseks peab saabunud kirja Subject väljal olema sulgudes hankekonkursi number ja sõna PAKKUMINE - nt. (10714) PAKKUMINE. Subject väljal olev sõnade järjekord ei ole tähtis, hankekonkursi tuvastamiseks loetakse number alati sulgude vahelt. Samuti ei ole tähtis kas tegemist on suurte või väikeste tähtedega sõnas Pakkumine Pakkumise saatmiseks on vaja saata meili teel pakkumise esildis (tekst failis) tööde koondsummaga ja pakkumiste hinnatabel. Pakkumise esildis kirjutada välja meili teksti (mitte failina) ning sellele lisada ka pakkumise hinnatabel. Tööde kogusumma peab esildisel ning tabelil kattuma, vastasel juhul võetakse pakkumiste hindamisel aluseks väiksem lõppsumma. Postkasti saabunud kirju töötleb agent. (TLN Agent, selle nime all saadetakse ka vastused pakkujatele) Töötlemisele lähevad ainult need kirjad millel Subject väljal on sõna PAKKUMINE. Vastasel korral kirja ei töödelda ja ta kuvatakse andmebaasi vaates 'Tagasiteade saatmata'. Korrektselt vormistatud kirja puhul kantakse kirjas olnud andmed andmebaasi 'Pakkumiste registreerimine' ja pakkuja saab vastava teate. Kui hankekonkurssi ei ole võimalik tuvastada (Subject väli vigane), saadetakse pakkujale vastav teade. Kui hankekonkursi pakkumiste esitamise tähtaeg on möödas, saab pakkuja vastava teate koos hankekonkursi vormistanud hankejuhi andmetega (nimi, telefon, e-posti aadress). Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. oktoober 2006. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post Maila.Vahtra@energia.ee , faks 71 68 899. Pakkumise esitamise tähtaeg on 31. august 2006 kell 11.00 aadressil Pärnu, Energia tn 4. Täiendav info telefonil 71 68 853, faks 71 68 899, e-post Maila.Vahtra@energia.ee, kontaktisik on Maila Vahtra; telefonil 71 50 208, kontaktisik on Ivar Viita; telefonil 71 50 413, kontaktisisk on Valdur Salupõld.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0307
Map-pin

Asukoht

PÄRNUMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Katused, katusekatted, katusetööd